گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

اگر زاگرس در ایران نبود!

اگر زاگرس در ایران نبود!

یادداشت پیش رو، متن کامل سخنرانی‌ام در دومین کنفرانس ملی مخاطرات زاگرس است که در روز ۱۴ اسفند ماه ۱۳۹۳ در تالار شهدای محیط زیست – پارک پردیسان تهران – برگزار شد. تو مهربان باش، بگذار بگویند:ساده است؛فراموشکار است؛زود می‌بخشد.سالهاست دیگر کسی در این سرزمین، ساده نیست…اما تو تغییر نکن!تو خودت باش و نشان بدهآدمیت […]

Read More →

اگر زاگرس در ایران نبود!

اگر زاگرس در ایران نبود!

یادداشت پیش رو، متن کامل سخنرانی‌ام در دومین کنفرانس ملی مخاطرات زاگرس است که در روز ۱۴ اسفند ماه ۱۳۹۳ در تالار شهدای محیط زیست – پارک پردیسان تهران – برگزار شد. تو مهربان باش، بگذار بگویند:ساده است؛فراموشکار است؛زود می‌بخشد.سالهاست دیگر کسی در این سرزمین، ساده نیست…اما تو تغییر نکن!تو خودت باش و نشان بدهآدمیت […]

Read More →