گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

تهران نشین های اصفهان ستیز، جدیدترین عبارت برای فرار از مشکلات اصفهان!

تهران نشین های اصفهان ستیز، جدیدترین عبارت برای فرار از مشکلات اصفهان!

تهران نشین های اصفهان ستیز! عبارتی است که به تازگی در اصفهان مد شده. این عبارت حتی به جلسات گروه های زیست محیطی اصفهان هم رسیده. پس از آنکه مشکلات آب را تقصیر چهارمحالی ها و خوزستانی ها انداختند قرار است بقیه مشکلات هم گردن تهران نشین های اصفهان ستیز بیفتد!چه راه فراری آسان تر […]

Read More →

معرفی کتاب : زیبایی شناسی محیط زیست

زیبایی شناسی محیط زیست   تالیف جي داگلاس پورتئوسترجمه دكتر محمدرضا مثنويچاپ اول 1389- 328 صفحه انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد    چرا محيط هاي عمومي ما به زمين هاي باير و متروك زشت يا گستره‌هاي پيش پا افتاده و بي روح تبديل مي شوند؟ يك محيط مطلوب از نظر اصول زيبائي شناسي تا چه اندازه براي رفاه […]

Read More →

خبرنامه تغییر آب و هوا زمستان 1393

خبرنامه تغییر آب و هوا ویژه نتایج COP20  را در وب سایت دفتر طرح ملی تغییر آب و هوا ملاحظه نمایید.     http://climate-change.ir/my_doc/climatechange/icons/newsletter/Newsletter93.pdf

Read More →