گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

عمق فاجعه انقراض گونه ! جنگل سرخداری بدون گونه سرخدار گزارش شده است.

  هر یک افراد محلی با تأکید به اینکه هیچ درخت سرخداری در جنگل سرخداری وجود ندارد از احداث جاده دفاع کردند. نواز جنگلی هیرکانی در برخی قسمت ها بسیار نازک است. روستای ابر و روستای شیرین آباد در نازک کردن این قسمت از نوار جنگلی به یادگار مانده از دوران سوم زمین شناسی دخالت دارند […]

Read More →