گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

حیا کن، یوزپلنگ رو رها کن!

حیا کن، یوزپلنگ رو رها کن!

این لبخند ها مرا یاد بعضی فوتبالیست های میلیاردی انداخت که پس از شکست، خندان و خوشحال از زمین مسابقه خارج می شوند. مهم نیست ببازند یا ببرند، مهم نیست برایشان عده ای عزادار این شکست شده اند، مهم قراردادهای چند صد میلیونی و چند میلیاردی است. گذشت آن روزها که کسی روی پیراهنش تعصب […]

Read More →