گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

در اعتراض به بهره برداری از جنگلهای حفاظتی سیبری : “کلوب مردم نهاد سیرا” در امریکا مدافع جنگلهای حفاظتی سیبری روسیه شد

در اعتراض به بهره برداری از جنگلهای حفاظتی سیبری”کلوب مردم نهاد سیرا” در امریکا مدافع جنگلهای حفاظتی سیبری روسیه شدشایان ذکر است جنگل های حفاظتی سیبری که در سطح دنیا منحصر بفرد و زیستگاه ببر سیبری نیز محسوب می شود . این جنگل در سال های اخیر مورد بهره برداری قرار گرفته و از طریق دلال های چینی الوار آن در سطح دنیا حراج و تاراج می شود. شرکت الوار ویرجینیا این امر دزدی و قاچاق را در کشور امریکا معمول می داشت
با تلاش کلوب سیرا با استفاده از مصوبه قانونی لاسی (  the Lacey Act) آن کشورنیرو های آگاهی فدرال به مقرر شرکت الوار ویرجینیا یورش بردند

Branching Out Against Illegal Logging
Last fall, federal agents raided the Virginia headquarters of Lumber Liquidators, the nationwide retailer of discount hardwood flooring, on suspicion that the company was selling wood illegally harvested from forests in the Russian Far East. The region is home to the endangered Siberian tiger and, allegedly, to criminal logging enterprises that reach into China.
While the raid was high-profile, few people know about the legal muscle behind it: the Lacey Act. Passed by Congress more than 100 years ago to halt the poaching of protected game and birds, the law was revised in 2008 to bar U.S. companies from importing ill-gotten lumber. Because it protects foreign forests as well as American jobs, the 2008 amendment grew out of a rare alliance between environmentalists, the timber industry, and labor unions.
Over the past six years, the Sierra Club’s Responsible Trade Program has worked to protect the Lacey Act from being gutted by anti-regulation zealots in Congress and to get it more rigorously enforced. Sierra asked Jesse Prentice-Dunn, the program’s campaign representative, for a primer on the impact of this little-known legislation.

Read More →

مدفوع خود را از کوهستان برگردانیم!

با زیاد شدن شمار کوه‌نوردان، موضوع ریخت و پاش مدفوع انسانی در نطقه‌هایی که مکان “استفاده‌ی متمرکز” است مانند بندیخچال (در شمال تهران) که محل تجمع سنگ‌نوردان است، و علم‌چال که چادرگاه دیواره‌نوردان است، و در مسیرهای کوهستانی پر رفت و آمد مانند مسیرهای صعود به دماوند و ساوالان…، به معضلی جدی بدل شده است. […]

Read More →

گیاهان دارویی طرح و پروژه می‌خواهند یا باور و عزم ملی

گیاهان دارویی طرح و پروژه می‌خواهند یا باور و عزم ملی

     هنوز هم عمدتاً در روستاها استفاده از گیاهان داروئی برای درمان در کنار داروهای شیمیایی متداول است. هرچند استفاده از داروهای گیاهی در بخش درمانی کشورهای پیشرفته بسیار فراتر از کشورهای درحال‌توسعه است اما برداشت کنترل نشده و غیراصولی گیاهان در درمان‌های سنتی، کاربری‌های صنعتی و خوراکی در کشورهای درحال‌توسعه، خسارت‌های زیادی را به […]

Read More →