گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

باید درباره‌ی آب گفتگو کنیم

باید درباره‌ی آب گفتگو کنیم

دبیرخانه‌ی سلسله نشست‌های آب، فرهنگ، جامعه اندیشکده تدبیر آب ایران، انجمن جامعه‌شناسی ایران، و انجمن مطالعات فرهنگی و ارتباطات،به عنوان نهادهای مدنی، و مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری، با توجه به اهمیت راهبردی بحران آب، قصد دارند سلسله نشست­هایی را با شعار «باید درباره آب گفت‌وگو کنیم» در شش‌ماهه دوم سال 1393 برای بررسی ابعاد مختلف بحران […]

Read More →

صرفه‌جویی در آب؛ وظیفه‌ای ملی!

صرفه‌جویی در آب؛ وظیفه‌ای ملی!

قدر آب را بدانیم!

Read More →