گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

معرفی کتاب : به سوی اقتصاد سبز

معرفی کتاب : به سوی اقتصاد سبز

عنوان کتاب : به سوی اقتصاد سبز، مسیرهایی برای توسعه پایدار و فقرزدایی مترجمان : دکتر مجید شفیع پور، نرگس صفار سال انتشار: 1392 انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست افزایش مخاطرات اقلیمی و چالش های اکولوژیکی و محیط زیستی و همچنین اوج بحران اقتصادی و مالی جهان در سال 2008 ، برنامه محیط زیست ملل […]

Read More →

نخستین کارگاه آموزشی بین المللی تعمیر و نگهداری تجهیزات آزمایشگاهی برگزار می شود.

به منظور افزایش توانمندی کشور های اسلامی در دستیابی به استقلال فنی در استقرار تعمیرات و امکانات نگهداری و همچنین کاهش وابستگی فنی به متخصصان خارجی ، نخستین کارگاه آموزشی بین المللی با همکاری مشترک کمیسیون علوم و فناوری برای توسعه پایدار در جنوب ( COMSATS) ، سازمان اسلامی آموزشی ، علمی و فرهنگی ( […]

Read More →