گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

دستورالعمل پایش کیفیت آب های زیرزمینی و سطحی

  دستورالعمل پایش کیفیت آبهای زیرزمینی  دستورالعمل پایش کیفیت آب های سطحی دستورالعمل پایش کیفیت مخازن آب پشت سدها سایر مطالب مرتبط در وبلاگ: سند راهبرد ملی بهبود کیفیت آب شرب استاندارد کیفیت آب های ایران دستورالعمل نمونه برداری خاک برای تعیین آلودگی های محیطی راهنمای آنالیز آب راهبردهای بلندمدت توسعه بخش آب از منظر […]

Read More →

راه‌اندازی خط تولید آزمایشی مالچ‌ بیولوژیک در کشور

سالهاست شهرهای غربی، جنوبی و جنوب غربی کشورمان میزبان مهمان ناخوانده‌ای به نام ریزگردها و طوفان‌های گرد و غباری هستند که این پدیده موجب بروز مشکلات فراوانی از جمله عوارض بهداشتی، مهاجرت از مناطق درگیر و رکود اقتصادی، اجتماعی و صنعتی در این مناطق شده است. کانون بزرگ و اصلی ریزگردها به طور عمده در […]

Read More →