گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

بررسی اثرات زیست‌محیطی حذف یارانه حامل‌های انرژی در بخش صنعت

دکتر محمد آسیایی

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر ناصر خیابانی

عضو هیئت علمی مؤسسه عالی آموزش و پرورش مدیریت و برنامه ریزی

بقیت‌الله موسوی

کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

 

چکیده

هدف این پژوهش بررسی میزان تغییر در انتشار آلاینده‌های زیست‌محیطی ناشی از مصرف حامل‌های انرژی در بخش صنعت بعد از حذف یارانه آن‌ها  است. برای این منظور ابتدا توابع تقاضا برای این حامل‌ها در بخش صنایع دو رقمی برای سال‌های 1374 تا 1386 تخمین زده شد. روش‌شناسی مورداستفاده در ابتدا مبتنی بر تابع هزینه ترانس‌لوگ دومرحله‌ای است که در مرحله اول توابع تقاضا برای زیر مدل انرژی (برق، گازوئیل و سایر حامل‌های انرژی) را تخمین زده‌ایم. سپس با استفاده از محاسبه کشش‌های قیمتی، میزان تغییر در مصرف حامل‌های انرژی بعد از حذف یارانه آن‌ها را محاسبه نمودیم. در نهایت، با استفاده از ضرایب انتشار آلودگی و میزان تغییر در مصرف هر یک از حامل‌ها، میزان تغییر در انتشار آلاینده‌ها را بدست آورده‌ایم. مهم‌ترین دستاوردهای این تحقیق عبارتند از:

1- کشش خودقیمتی پین‌دیک برای الکتریسیته نشان می‌دهد که با یک درصد افزایش در قیمت الکتریسیته، مقدار مصرف آن برای صنایع مورد بررسی حدود 0/78 درصد کاهش می‌یابد. 

2- کشش خودقیمتی پین‌دیک برای گازوئیل بیانگر این است که با یک درصد تغییر در قیمت این حامل انرژی، مصرف آن حدود 0/34 درصد در جهت عکس تغییر قیمت، تغییر می‌کند.

3- بزرگترین کشش خودقیمتی پین‌دیک برای سایر حامل‌های انرژی بدست آمده است. این کشش این مفهوم را دربردارد که با یک درصد تغییر در قیمت سایر حامل‌های انرزی، میزان مصرف آن‌ها بیش از 0/78 درصد کاهش می‌یابد. 

4- بیشترین میزان کاهش آلودگی برای هر یک از حامل‌های انرژی، مربوط به انتشارات CO2 است. البته بیشترین گاز آلاینده منتشرشده در صنایع موردبحث نیز به انتشارات CO2 برمی‌گردد. 

متن مقاله را در اینجا بخوانید!

Read More →

هزینه‌های آلودگی هوا در شهر یزد

دکتر رحمان خوش‌اخلاق

استاد دانشگاه اصفهان و دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی‌شهر

مرضیه ستوده‌نیا کرانی

کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی‌شهر

 

چکیده

هدف این پژوهش، ارزیابی عوامل مؤثر بر میزان غلظت آلاینده‌های هوایی شهر یزد و هزینه‌های زیست محیطی ناشی از آن بر ساکنین این شهر با استفاده از روش ارزیابی مشروط (CVM) و سپس برآورد تولیدات ناخالص تعدیل‌شده (EPD) به دلیل هزینه‌های زیست محیطی برای بهبود کیفیت هوا است. نتایج نشان می‌دهد که به طور متوسط، هر شهروند یزدی حاضر است برای جلوگیری از بدتر شدن کیفیت هوا سالانه مبلغ 4937 ریال از مالیات‌هایش هزینه گردد، در حالی که وضعیت فعلی، مبلغ سرانه مصرف‌شده برای این هدف تنها 1627 ریال است. بنابراین، با توجه به تعدیل ارزش بهبود کیفیت هوا، با کسر کردن هزینه‌های زیست محیطی از تولید ناخالص داخلی، تولید خالص داخلی تعدیل‌شده  4887930630 در سال 1389 برای شهروندان یزدی، به عنوان سطح واقعی رفاه بدست آمده است. 

متن مقاله را در اینجا بخوانید!

Read More →

میقان؛گهواره ای در میان آتش

در یک دهه اخیر اکثر تالاب های شاخص کشورمان به دلیل تشدید مخاطرات زیستی وارد شدیدترین تنشهای محیطی شده اند؛آنچه که امروز بر سر این زیستگاه های ارزشمند آمده حاصل بی توجهی به معیارها و استانداردهای رایج در اصول توسعه پایدار و عمکرد خنثی در برخورد با طبیعت ستیزانی است که تنها به سودهای کوتاه […]

Read More →

بررسی اثرات زیست‌محیطی حذف یارانه حامل‌های انرژی در بخش صنعت

دکتر محمد آسیایی عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی دکتر ناصر خیابانی عضو هیئت علمی مؤسسه عالی آموزش و پرورش مدیریت و برنامه ریزی بقیت‌الله موسوی کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی   چکیده هدف این پژوهش بررسی میزان تغییر در انتشار آلاینده‌های زیست‌محیطی ناشی از مصرف حامل‌های انرژی در بخش صنعت بعد […]

Read More →

هزینه‌های آلودگی هوا در شهر یزد

دکتر رحمان خوش‌اخلاق استاد دانشگاه اصفهان و دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی‌شهر مرضیه ستوده‌نیا کرانی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی‌شهر   چکیده هدف این پژوهش، ارزیابی عوامل مؤثر بر میزان غلظت آلاینده‌های هوایی شهر یزد و هزینه‌های زیست محیطی ناشی از آن بر ساکنین این شهر با استفاده از روش ارزیابی مشروط (CVM) […]

Read More →