گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

تجربه ای از تورهای پرنده نگری ام

تجربه ای از تورهای پرنده نگری ام

حادثه ای که من و مسافرانم را شگفت زده کرد “پرواز بدون او هرگز!” دو اردک سر حنایی را را در چند متر خود دیدیم بر اساس تجربه ای که داشتم و از طرز نشستن اردک ماده فهمیدم احتمالا مشکل جسمی داره نر چند بار از دیدن جمعیت 17 نفره ما ترسید و خواست پرواز […]

Read More →

دغدغه اصلی مردم بهشهر چیست؟

دغدغه اصلی مردم بهشهر چیست؟

سالهای سال است گردشگرانی که بصورت عبوری یا هدفمند از شهر زیبا و تاریخی بهشهر (اشرف البلاد) دیدن میکننددر ابتدای شهر و یا در میان راهشان بسمت مجموعه باغ تاریخی عباس آباد با کوهی از زباله مواجه شده و از بوی تعفن ان فراری میشوند .این مشکل سالهای سال است که گریبانگیر مردم با فرهنگ […]

Read More →