گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

همایش طبیعت گردی در شمال ایران :Conference of ecotourism in northern Iran

Conference of ecotourism in northern Iran At six agenda including ,Opportunities and challenges of nature tourism,Ecotourism and local people and … was held in the City of Ramsar  همایش طبیعت گردی در شمال ایران : در محورهای شش گانه اصول و مبانی طبیعت گردی، فرصت‌ها و چالش‌های طبیعت گردی، زیر ساخت‌ها و ساز و کارهای […]

Read More →