گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

معرفی سایت مفیدی درباره پایش آلودگی هوا توسط گلسنگ ها

معرفی سایت مفیدی درباره پایش آلودگی هوا توسط  گلسنگ ها

امروزه کاربرد گسترده اندیکاتورهای زیستی بیانگر این حقیقت است که موجودات زنده خود بهترین نشانگر درباره چگونگی پاسخ اکوسیستم ها به آلودگی ها و  تغییرات ناشی از استرس ها می باشند. به عبارت دقیق تر، بیواندیکاتورها بطور کیفی پاسخ های زیستی به استرس ها و شرایط زیست محیطی را ارزیابی می کنند به عنوان مثال […]

Read More →

با حضور رئیس سازمان محیط زیست مرکز پایش آلاینده های زیست محیطی در مشهد افتتاح شد.

دکتر معصومه ابتکار در مراسم افتتاح مرکز پالایش آلاینده‌های زیست محیطی مشهد که در بیستم خرداد ماه در برگزار شد، با بیان اینکه لایحه هوای پاک آخرین مراحل کاری خود را کمیسیون دولت می‌گذراند و حداکثر تا دو هفته آینده به تصویب خواهد رسید، اظهار کرد: بر اساس این قانون وظایف تمامی نهاد‌ها در کنترل […]

Read More →

ایران مرز مهمان نوازی

ایران مرز مهمان نوازی

Read More →

نا کامی ها و امید به کامیابی درجامع نگری مدیریت جنگل های شمال – 5

جنگل در موجودیت در مالکیت در حق عرف درمدیریت پیچیده است اگر مدیر جنگل در سیاست اجرایی و در اقدام و برنامه عمل محدود شود، بی تردید امر تربیت و پرورش جنگل مخدوش می شود، به هر دلیلی از جمله حفظ سلامت و بهداشت جنگل که معیار سنجش در پایش های دوره ای است، باید […]

Read More →

تولد "زمین آنلاین" در هفته محیط زیست

تولد "زمین آنلاین" در هفته محیط زیست

شبکه خبری-تحلیلی «زمین آنلاین» متولد شد. برای ادانه ی راه دست همه ی دوستداران محیط زیست کشور را می فشارم.

Read More →

تولد "زمین آنلاین" در هفته محیط زیست

تولد "زمین آنلاین" در هفته محیط زیست

شبکه خبری-تحلیلی «زمین آنلاین» متولد شد. برای ادانه ی راه دست همه ی دوستداران محیط زیست کشور را می فشارم.

Read More →

تولد "زمین آنلاین" در هفته محیط زیست

تولد "زمین آنلاین" در هفته محیط زیست

شبکه خبری-تحلیلی «زمین آنلاین» متولد شد. برای ادانه ی راه دست همه ی دوستداران محیط زیست کشور را می فشارم.

Read More →

تولد “زمین آنلاین” در هفته محیط زیست

شبکه خبری-تحلیلی «زمین آنلاین» متولد شد. برای ادانه ی راه دست همه ی دوستداران محیط زیست کشور را می فشارم.

Read More →

تولد "زمین آنلاین" در هفته محیط زیست

تولد "زمین آنلاین" در هفته محیط زیست

شبکه خبری-تحلیلی «زمین آنلاین» متولد شد. برای ادانه ی راه دست همه ی دوستداران محیط زیست کشور را می فشارم.

Read More →