گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

نمایشگاه نقش آفرینی زنان در توسعه پایدار

نمایشگاه نقش آفرینی زنان در توسعه پایدار

فقر زدایی، مدیریت اقتصاد خانواده، رعایت استراتژی و برنامه های اقتصادی دولت توسط زنان و استفاده از نیروی کار، سرمایه های راکد و توان مدیریتی آنان بر توانایی های مادی، معنوی در کشور روند توسعه را تسریع می بخشد. موسسه آوای طبیعت پایدار در آستانه میلاد حضرت زهرا (س) و روز زن اقدام به پرپایی نمایشگاه نقش […]

Read More →

احداث سد لیرو در بکرترین مناطق زاگرس

احداث سد لیرو در بکرترین مناطق زاگرس

Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA <w:latentstyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="false" DefSemiHidden=”false” DefQFormat=”false” DefPriority=”99″ LatentStyleCount=”371″> <w:lsdexception Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed=”true” QFormat=”true” Name=”heading 2″> <w:lsdexception Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed=”true” QFormat=”true” Name=”heading 3″> <w:lsdexception Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed=”true” QFormat=”true” Name=”heading 4″> <w:lsdexception Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed=”true” QFormat=”true” Name=”heading 5″> <w:lsdexception Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed=”true” QFormat=”true” Name=”heading 6″> […]

Read More →