گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

مدیریت اثر گذار در منابع طبیعی

دامنه بحث کنورسیون در مدیریت منابع طبیعی را باید بیشتر باز کرد و از چگونگی اقدام بیشتر از قبل گفت و یا نوشت و یا از تجربه های دیگران شنید ! در مدیریت اثر گذار باید یک بسته اجرایی ارائه شود و بی تردید بسته اجرایی در قالب مدیریت یکپارچه به همه نوع فعالیت های در بخش و فرا […]

Read More →

کنورسیون در مدیریت منابع طبیعی

مدیریت منابع طبیعی علاوه بر عدم قطعیت قانونی در منابع ملی شده مخصوصاً جنگل با سه مشکل اساسی تعارض مدیریت اشخاص متعدد در اراضی زراعی محاط جنگل- شخم و شیار غیر فنی و بهره برداری سنتی از اراضی شیبدار و فرسایش ناشی ازآن – تغییرکاربری و ساخت و ساز غیر مجاز و بهره برداری نامتوازن […]

Read More →

"آلودگی هوا" عامل تصادف ابتکار!

"آلودگی هوا" عامل تصادف ابتکار!

“آلودگی هوا” عامل تصادف ابتکار! http://mohitzist.ir/fa/content/1397/%22%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%22-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%81-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%B1    

Read More →

وضعیت حفاظتی پستانداران ایران

 وضعیت حفاظتی پستانداران ایران  تعداد پستانداراني كه تاكنون در ايران شناسايي شده اند بالغ بر 168 گونه است. اين جانوران در 10 راسته و 37 خانواده قرا دارند. راسته جوندگان با 58 گونه قريب 3/1 پستاندارن كشور را به خود اختصاص داده است. بعد از آنها خفاش ها با 40 گونه. گوشت خواران با 29 […]

Read More →

وجود نيترات درآب و روشهاي حذف آن از آب آشاميدني

مقدمه نيترات (NO3) يکي از آنيون ها ي معدني است که در نتيجه اکسيد اسيون نيتروژن عنصري حاصل مي شود .اين ماده يکي از عنا صر بسيار ضروري براي سنتز پروتئين در گيا هان است ونقش مهمي در چرخه نيتروژن دارا مي باشد . نيترات از طريق اکسيداسيون طبيعي توليد وبنا براين در تمام محيط […]

Read More →

دریاچه های کوچک ایران

دریاچه های کوچک ایران  مقدمه ایران بخشى از سرزمین‎هاى نیمه‎خشک و خشک آسیا با بارش سالانه به نسبت کم است. به همین‎رو، آب‎هاى داخلى (دریاچه‎ها) آن کم، و اغلب در فروافتادگی‎هاى زمین‎ساختى جوان، قرار دارند. با وجود این، پاره‎اى از دریاچه‎هاى ایران، مانند دریاچه‎هاى تار و گَهَر در بلندی‎ها قرار دارند. دریاها و دریاچه‎هاى ایران، […]

Read More →

وضعیت محیط زیست ایران در رتبه جهانی

  از ميان ۱۴۶ كشور وضعيت محيط زيست ايران در رتبه ۱۳۲ قرار دارد. محيط زيست و فصل هاى خزانى فصل هايى كه ديگر به مهمانى ما نمى آيند، فصل هايى كه گويا با اين سرزمين قهر كرده اند. فصل هايى كه ديگر طبيعت را به آغوش خود نمى طلبند. طبيعتى كه زخم خورده است. […]

Read More →

رود خانه های سردابی در پشت حصار ویلا ها!!

رود خانه های سردابی در پشت حصار ویلا ها!! در کشور مابسیاری از رودخانه های سردابی که بیشتر به مصرف آب شرب می رسند در مناطق ییلاقی و مناطق کوهستانی برای اربابان زر و زور و رانت باز، و زمین خواران قدر قدرت که با هزاران لطایف الحیل و با نادیده انگاشتن و عدم ترس […]

Read More →

رویکرد احتیاط آمیز در امر محیط زیست

رویکرد احتیاط آمیز در امر محیط زیست و مثال دریاچه‌ی اورمیه   عباس محمدی- خبرآنلاین زندگی انسان همیشه با خطر همراه بوده، هست و خواهد بود. از گذشته‌های دور، در فرهنگ همگانی ضرب‌المثل‌هایی وجود داشته که بیانگر تمایل به پیشگیری احتیاط آمیز از خطر است، برای مثال: “پیش از پریدن، نگاه کن” (Look, before you […]

Read More →