گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

آقای فرمانده؛ لطفا اطلاعاتتان را کامل کنید!

پیامک اول که آمد زیاد جدی‌اش نگرفتم. پرسیده بود: «مگر محیطبان‌های گرگانی با تبر و کارد مورد حمله و ضرب و شتم قرار نگرفته‌اند؟» جواب دادم و نپرسیدم چرا؟ اما تماس‌ها و پیامک‌های بعدی عجیب بود و سوال برانگیز. مخصوصا دوستی که می‌گفت: «بالاخره کدامتان راست می‌گوید؟ شما خبرنگاران و گزارش‌ها؟ محیطبان‌ها و یا فرمانده […]

Read More →

Page 2 of 212