گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

از کپنهاگ تا تهران، حیوانات باغ وحش محکوم به رنج هستند!

امروز. نمایشگاه محیط زیست در تهران. غرفه باغ وحش ارم.یک تصویر دیگر و یک رسوایی دیگر برای باغ وحش ها. تصویر قبلی مربوط می شد به «ماریوس»، زرافه 18 ماهه ای که هفته گذشته در باغ وحشی در دانمارک سلاخی شد و امروز تصویری از توله شیر باغ وحش ارم در قفسی تنگ در نمایشگاهی […]

Read More →

باغ وحش خوب، باغ وحش تعطیل است

باغ وحش خوب، باغ وحش تعطیل است

ماجرای کشتن زرافه 18 ماهه در باغ وحش دانمارک بار دیگر این حقیقت تلخ را ثابت کرد که باغ وحش ها مکانی برای بهره برداری اقتصادی از حیوانات است و رفاه ظاهری حیوانات همه ابزاری برای منافع اقتصادی بیشتر است.باغ وحش چیزی شبیه مزارع پرورش حیوانات و سیرک است. هر سه اینها از روشهای مختلف […]

Read More →