گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

همراهی و هماهنگی برای عادی سازی

استقلال آزادی جمهوری اسلامی میوه و دست آورد پیروزی و فجر انقلاب شکوهمند اسلامی است، که برای حفاظت از دست آوردها و شکوفایی آن باید به جنبه های مختلف توجه کرد. استقلال در ابعاد مختلفی به توانایی یا خود اتکایی یا خودکفایی و در کل قطع وابستگی نیاز دارد، خودکفایی در بخش کشاورزی و سایر […]

Read More →