گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

دوره آموزشی آنلاین تغییر اقلیم- بهار 2014

  12.340x introduces the basic science underpinning our knowledge of the climate system, how climate has changed in the past, and how it may change in the future. The course focuses on the fundamental energy balance in the climate system, between MITx Free Online Course: Global Warming Science 

Read More →

سی ویژگی انسان عقلانی از نگاه دکتر سریع القلم

یک انسان عقلانی باید… ۱. در روز حداقل یک بار بگوید «من نمی‌دانم‌». ۲. کمتر از کسی تقاضایی داشته باشد و عمدتا به همت، فکر، برنامه‌ریزی و زحمات خود اتکا کند. ۳. در موضوعاتی که اطلاعات کلی دارد، اظهار‌نظر نکند. ۴. دغدغه کانونی زندگی او، بهترین عملکرد در حرفه‌اش باشد. ۵. به استقبال کسی برود […]

Read More →

وب سایت جدید روز جهانی آب 2014 و همبستگی میان آب و انرژی

  In 2014, the UN System – working closely with its Member States and other relevant stakeholders – is collectively bringing its attention to the water-energy nexus. The new World Water Day 2014 website is now online and provides a wealth of information resources on water and energy, campaign materials, and a world map of […]

Read More →