گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

واگذاري آشوراده مغاير قانون اساسي است

رييس سازمان حفاظت محيط زيست كشور در سفر به استان گلستان درباره طرح
گردشگري آشوراده گفت: «به هيچ عنوان هيچ زميني به سرمايه گذار واگذار
نخواهد شد و در نهايت بدون تاييد سازمان حفاظت محيط زيست، هيچ اتفاقي در
آشوراده نخواهد افتاد.»
    معصومه ابتكار در گفت وگو با «اعتماد» تاكيد
كرد: «در جلسه يي با آقاي دكتراسحاق جهانگيري به صراحت توضيح داديم كه
آشوراده به هيچ عنوان ظرفيت گردشگري سنگين و حتي ساخت وساز و هتلسازي را
ندارد و اگر هم بخواهد ساخت و سازي صورت بگيرد بايد در اطراف آشوراده باشد و
جزيره صرفا مكاني براي طبيعت گردي باشد. البته مسائلي مانند فاضلاب و
پسماند و ديگر آلودگي هاي جزيره هم بايد ساماندهي شود. اين را نيز اعلام
كرده ايم كه ظرفيت طبيعي در حد كمترين ظرفيت سازه و كمترين دخل و تصرف در
طبيعت باشد و شرح خدمات سازمان براي مشاور تعيين كننده خواهد بود و در
نهايت بايد تاييد سازمان در اين مساله باشد و بدون تاييد سازمان، هيچ
اتفاقي نخواهد افتاد.»

    معاون رييس جمهوري درباره «طرح گردشگري
آشوراده» و حساسيت اين منطقه و بررسي آن در سطح ملي گفت: «براي آشوراده هيچ
طرحي وجود ندارد. نبايد فراموش كنيم كه آشوراده پناهگاه حيات وحش است و
اقدامات ويژه يي را در بحث گردشگري مي طلبد. در حال حاضر تنها بحث تفاهم و
ابلاغي است كه اين كار بايد با هماهنگي و نظارت دقيق سازمان محيط زيست
انجام شود.» ابتكار يادآوري كرد: «هر طرح گردشگري در آشوراده قابل اجرا
نيست و محيط زيست در تمام مراحل بر تدوين و اجراي طرح نظارت خواهد داشت.
اين منطقه تحت حفاظت سازمان محيط زيست است و ما مسووليت قانوني براي نظارت و
كنترل منطقه داريم. مطمئن باشيد هيچ واگذاري در اين منطقه اتفاق نخواهد
افتاد. عرصه هاي ملي قابل واگذاري نيست و واگذاري آن با قانون اساسي مغايرت
دارد. براي واگذاري هر عرصه ملي موضوع بايد در شوراي عالي حفاظت محيط زيست
بررسي شود.»

منبع: روزنامه اعتماد، شماره 2872 به تاريخ 23/10/92، صفحه 13 (جامعه)

لینک: http://www.magiran.com/npview.asp?ID=2883282

Read More →

فیلم‌هایی عالی در جشنواره!

برای پنجمین جشنواره‌ی فیلم و گزارش‌های کوه‌نوردی، 41 فیلم فرستاده شده که بسیاری از آن‌ها کیفیتی خوب تا عالی دارند؛ در نخستین جشنواره (خرداد 1383) شمار فیلم‌ها بسیار کم و کیفیت بیشتر آن‌ها، در حد کارآموزی بود. اما، در هر جشنواره، شاهد بهتر شدن کارها از جنبه‌ی رعایت اصول تصویر برداری، تدوین، پردازش موضوع، و […]

Read More →

واگذاري آشوراده مغاير قانون اساسي است

واگذاري آشوراده مغاير قانون اساسي است

رييس سازمان حفاظت محيط زيست كشور در سفر به استان گلستان درباره طرح گردشگري آشوراده گفت: «به هيچ عنوان هيچ زميني به سرمايه گذار واگذار نخواهد شد و در نهايت بدون تاييد سازمان حفاظت محيط زيست، هيچ اتفاقي در آشوراده نخواهد افتاد.»    معصومه ابتكار در گفت وگو با «اعتماد» تاكيد كرد: «در جلسه يي با آقاي […]

Read More →

حمل نماد صلح و پایداری محیط زیست دریا خزر

حمل نماد صلح و پایداری محیط زیست دریا خزر

چندی قبل با خانم الهام سادات اصغری (اولین شناگر آبهای آزاد کشورهای اسلامی )و همچنین آقای دانیال توحیدی (ملی پوش کایاک اقیانوس) در میانکاله آشنا شدم که جهت اجرای اولین پروتوکول مشترک ورزشی و زیست محیطی به منطقه آمده بودند و این آشنایی درحالی اتفاق افتاد که با فعالیت خانم اصغری در منطقه مخالفت شده […]

Read More →

حمل نماد صلح و پایداری محیط زیست دریای خزر

حمل نماد صلح و پایداری محیط زیست دریای خزر

چندی قبل با خانم الهام سادات اصغری (اولین شناگر آبهای آزاد کشورهای اسلامی )و همچنین آقای دانیال توحیدی (ملی پوش کایاک اقیانوس) در میانکاله آشنا شدم که جهت اجرای اولین پروتوکول مشترک ورزشی و زیست محیطی به منطقه آمده بودند و این آشنایی درحالی اتفاق افتاد که با فعالیت خانم اصغری در منطقه مخالفت شده […]

Read More →