گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

International Mountain Day

FAO International Mountain Day – 11th December 2013  “Mountains – Key to a Sustainable Future” روز جهانی کوهستان؛ 11 دسامبر/ 20 آذر  کوه‌ها؛ راه‌گشای آینده‌ی پایدار  Download PDF:    High resolution: english  International Mountain Day is an opportunity to create awareness about the importance of mountains to life, to highlight the opportunities and constraints in […]

Read More →