گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

توسعه گردشگری آبی تهدید پرورش دهندگان غیرمجاز ماهی را از بین می‌برد

توسعه گردشگری آبی تهدید پرورش دهندگان غیرمجاز ماهی را از بین می‌برد

     گسترش بی‌رویه مزارع مجاز و غیرمجاز پرورش ماهی بر روی سرشاخه‌های کارون بزرگ تهدیدهای نگران‌کننده‌ای را به‌دنبال داشته است که می‌توانید وضعیت آبزی‌پروری، آلودگی منابع آبی و تخریب بستر و حریم سرشاخه‌های کارون را در گزارش مشروح خانم زهرا کشوری در روزنامه ایران مورخه یکم آبان ۱۳۹۲ بخوانید: توسعه گردشگری آبی تهدید پرورش دهندگان […]

Read More →

تصویب نامه مورخ 10/7/1392 موضوع افزوده شدن تبصره به تصویب نامه برنامه جامع کاهش آلودگی هوا

تصویب نامه شماره 125292/ت46320ه مورخ 10/7/1392

وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت کشور

وزارت جهاد کشاورزی- سازمان حفاظت محیط زیست

هیئت وزیران در جلسه مورخ 3/7/1392 بنا به پیشنهاد شماره 38298/90 مورخ 22/9/1390 سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

متن زیر به عنوان تبصره به بند(14) تصویب نامه شماره 212326/ت46320ه مورخ 16/12/1390 موضوع برنامه جامع کاهش آلودگی هوا در هشت شهر بزرگ کشور اضافه می شود:

تبصره- استقرار صنایع رده (1) (الف) گروه های چهارده گانه موضوع تصویب نامه شماره 78946/ت39127ه مورخ 15/4/1390 در داخل محدوده شهرهای تبریز، شیراز، مشهد، اهواز و اراک و استقرار صنایع رده های (2) و (3) گروههای چهارده گانه تصویب نامه مذکور در خارج از محدوده شهرهای یاد شده از شمول این ماده مستثنی می باشند.

مطالب مرتبط در وبلاگ:

تصویب نامه کاهش آلودگی هوا در هشت شهر بزرگ مصوب 16/12/1390

Read More →