گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

مخالفت آلمان با استفاده از تکنولوژی جذب کربن

به رغم پافشاری اتحادیه اروپا و آژانس بین‌المللی انرژی بر استفاده از
تکنولوژی “جداسازی و ذخیره‌سازی دی اکسید کربن” برای کمک به محیط زیست،
آلمان به علت مخالفت شهروندان خود برنامه‌ای برای استفاده از این تکنولوژی
ندارد.

نیروگاه‌های سوخت فسیلی مقادیر زیادی از دی اکسید کربن را در هوا منتشر
می‌کنند. با این‌همه تکنولوژی‌ای جدید این امکان را ایجاد کرده که گازهای
مضر کارخانه جذب شود و در زیر زمین قرار گیرد. این تکنولوژی جدید “جداسازی و
ذخیره‌سازی دی‌اکسید کربن” (CCS) نام دارد. استفاده از این تکنولوژی
می‌تواند به ایجاد نیروگاه‌های سوخت زغال سنگی منجر شود که در تضاد با محیط
زیست نباشند.

اما استفاده از این تکنولوژی بسیار بحث‌برانگیز است و به همین علت توسعه آن
بخصوص در آلمان بسیار کند صورت می‌گیرد. معرفی تکنولوژی CCS در آلمان به
علت وجود مخالفت‌ها از سوی شهروندان و سیاستمداران با شکست مواجه شده و
برنامه‌های مربوط به ساخت مخازن زیرزمینی حجیم بدون ‌استفاده کنار گذاشته
شده است.با این‌همه اتحادیه اروپا و آژانس بین‌المللی انرژی همچنان معتقدند که CCS
می‌تواند به مقابله با معضل گرمایش زمین یاری رساند و آن را تا دو درجه
سانتیگراد محدود کند. این دو نهاد همچنان به کار خود برای توسعه تکنولوژی
CCS در اروپا ادامه می‌دهند.

مخالفت‌ها با استفاده از تکنولوژی جدید

آخرین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی پیش‌بینی می‌کند که “تا ۲۰۳۵ تقریبا ۳۰
درصد نیروگاه‌های سوخت فسیلی جدید از تکنولوژی CCS استفاده خواهند کرد”. پروفسور مانفرد فیشدیک٬ از موسسه آب و هوا، محیط زیست و انرژی ووپرتال٬
می‌گوید هوشمندانه‌تر این است که تا حصول نتایج تحقیقات صبر شود. او به
دویچه‌وله می‌گوید که بین آرزومندی و واقعیت تفاوت وجود دارد. او می‌افزاید
حتی یک لحظه نمی‌تواند فکر کند که بتوان از تکنولوژی CCS چه در اروپا و چه
در جهان تا ۲۰۲۰ یا ۲۰۲۵ به صورت گسترده استفاده کرد. وی می‌گوید:
«بنابراین پیشنهاد من این است که موضع واقع‌بینانه‌تری داشته باشیم.»

لزوم بازنگری در قیمت انرژی

موسسه تحقیقات اقتصادی آلمان نیز چنین نظری را تایید می‌کند. کریستین فون
هیش‌هاوزن٬ مدیر تحقیقات اقتصاد صنعتی این موسسه، به دویچه وله می‌گوید:
«تجربه پنج سال گذشته نشان داده که CCS با شکست روبرو خواهد شد.» وی می‌گوید که سناریوهای اتحادیه اروپا مربوط به چهار یا پنج سال پیش
هستند٬ و بر پایه این فرض بنا شده‌اند که جذب کربن در محیطی به لحاظ تکنیکی
امن و به لحاظ اقتصادی بی‌عیب می‌تواند موجودیت داشته باشد، که ثابت شده
این موضوع نادرست است.

فیشدیک و کمپانی انرژی RWE پیش‌بینی می‌کنند که نیروگاه‌های برق با استفاده
از CCS هزینه ‌برق را از ۶۰ درصد به ۸۰ درصد به ازای هر کیلو وات ساعت برق
تولید شده افزایش خواهد داد. به دیگر سخن، برق حاصل از نیروگاه‌های برق
آلمان که با تکنولوژی CCS کار می‌کنند ۱۳ سنت به ازای هر کیلو وات ساعت
هزینه خواهد داشت. در مقایسه قیمت فعلی برای برق حاصل از انرژی باد و
خورشید کم‌تر از ۱۰ سنت است که این قیمت به گفته متخصصان تا ۲۰۲۵ به زیر
هفت سنت می‌رسد.

کلودیا کمفرت٬ یک متخصص موسسه تحقیقات اقتصادی آلمان٬ می‌گوید که اتحادیه
اروپا باید ارقامی را که از آن‌ها برای برنامه‌ریزی راهبرد‌های محیط زیستی
خود بهره می‌برد مرور و به روز کند. او می‌گوید که برای مثال اتحادیه اروپا
باید کاهش قیمت هزینه‌های تولید منابع انرژی تجدیدپذیر را در نظر داشته
باشد.

فیشدیک نیز می‌گوید که سیاستگذاران باید بر انرژی تجدیدپذیر تمرکز کنند. وی
البته می‌گوید که به طور هم‌زمان باید به تحقیق درباره CCS نیز ادامه داد و
نباید آن را نادیده گرفت.

Read More →

مخالفت آلمان با استفاده از تکنولوژی جذب کربن

به رغم پافشاری اتحادیه اروپا و آژانس بین‌المللی انرژی بر استفاده از
تکنولوژی “جداسازی و ذخیره‌سازی دی اکسید کربن” برای کمک به محیط زیست،
آلمان به علت مخالفت شهروندان خود برنامه‌ای برای استفاده از این تکنولوژی
ندارد.

نیروگاه‌های سوخت فسیلی مقادیر زیادی از دی اکسید کربن را در هوا منتشر
می‌کنند. با این‌همه تکنولوژی‌ای جدید این امکان را ایجاد کرده که گازهای
مضر کارخانه جذب شود و در زیر زمین قرار گیرد. این تکنولوژی جدید “جداسازی و
ذخیره‌سازی دی‌اکسید کربن” (CCS) نام دارد. استفاده از این تکنولوژی
می‌تواند به ایجاد نیروگاه‌های سوخت زغال سنگی منجر شود که در تضاد با محیط
زیست نباشند.

اما استفاده از این تکنولوژی بسیار بحث‌برانگیز است و به همین علت توسعه آن
بخصوص در آلمان بسیار کند صورت می‌گیرد. معرفی تکنولوژی CCS در آلمان به
علت وجود مخالفت‌ها از سوی شهروندان و سیاستمداران با شکست مواجه شده و
برنامه‌های مربوط به ساخت مخازن زیرزمینی حجیم بدون ‌استفاده کنار گذاشته
شده است.با این‌همه اتحادیه اروپا و آژانس بین‌المللی انرژی همچنان معتقدند که CCS
می‌تواند به مقابله با معضل گرمایش زمین یاری رساند و آن را تا دو درجه
سانتیگراد محدود کند. این دو نهاد همچنان به کار خود برای توسعه تکنولوژی
CCS در اروپا ادامه می‌دهند.

مخالفت‌ها با استفاده از تکنولوژی جدید

آخرین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی پیش‌بینی می‌کند که “تا ۲۰۳۵ تقریبا ۳۰
درصد نیروگاه‌های سوخت فسیلی جدید از تکنولوژی CCS استفاده خواهند کرد”. پروفسور مانفرد فیشدیک٬ از موسسه آب و هوا، محیط زیست و انرژی ووپرتال٬
می‌گوید هوشمندانه‌تر این است که تا حصول نتایج تحقیقات صبر شود. او به
دویچه‌وله می‌گوید که بین آرزومندی و واقعیت تفاوت وجود دارد. او می‌افزاید
حتی یک لحظه نمی‌تواند فکر کند که بتوان از تکنولوژی CCS چه در اروپا و چه
در جهان تا ۲۰۲۰ یا ۲۰۲۵ به صورت گسترده استفاده کرد. وی می‌گوید:
«بنابراین پیشنهاد من این است که موضع واقع‌بینانه‌تری داشته باشیم.»

لزوم بازنگری در قیمت انرژی

موسسه تحقیقات اقتصادی آلمان نیز چنین نظری را تایید می‌کند. کریستین فون
هیش‌هاوزن٬ مدیر تحقیقات اقتصاد صنعتی این موسسه، به دویچه وله می‌گوید:
«تجربه پنج سال گذشته نشان داده که CCS با شکست روبرو خواهد شد.» وی می‌گوید که سناریوهای اتحادیه اروپا مربوط به چهار یا پنج سال پیش
هستند٬ و بر پایه این فرض بنا شده‌اند که جذب کربن در محیطی به لحاظ تکنیکی
امن و به لحاظ اقتصادی بی‌عیب می‌تواند موجودیت داشته باشد، که ثابت شده
این موضوع نادرست است.

فیشدیک و کمپانی انرژی RWE پیش‌بینی می‌کنند که نیروگاه‌های برق با استفاده
از CCS هزینه ‌برق را از ۶۰ درصد به ۸۰ درصد به ازای هر کیلو وات ساعت برق
تولید شده افزایش خواهد داد. به دیگر سخن، برق حاصل از نیروگاه‌های برق
آلمان که با تکنولوژی CCS کار می‌کنند ۱۳ سنت به ازای هر کیلو وات ساعت
هزینه خواهد داشت. در مقایسه قیمت فعلی برای برق حاصل از انرژی باد و
خورشید کم‌تر از ۱۰ سنت است که این قیمت به گفته متخصصان تا ۲۰۲۵ به زیر
هفت سنت می‌رسد.

کلودیا کمفرت٬ یک متخصص موسسه تحقیقات اقتصادی آلمان٬ می‌گوید که اتحادیه
اروپا باید ارقامی را که از آن‌ها برای برنامه‌ریزی راهبرد‌های محیط زیستی
خود بهره می‌برد مرور و به روز کند. او می‌گوید که برای مثال اتحادیه اروپا
باید کاهش قیمت هزینه‌های تولید منابع انرژی تجدیدپذیر را در نظر داشته
باشد.

فیشدیک نیز می‌گوید که سیاستگذاران باید بر انرژی تجدیدپذیر تمرکز کنند. وی
البته می‌گوید که به طور هم‌زمان باید به تحقیق درباره CCS نیز ادامه داد و
نباید آن را نادیده گرفت.

Read More →

افزایش نشت آبهای آلوده به مواد رادیواکتیو از نیروگاه فوکوشیما

نیروگاه برق هسته‌ای فوکوشیمای ژاپن که بر اثر حادثه سونامی در ماه مارس
سال 2011 میلادی دچار آسیب جدی شد اکنون متصدیان آن‌را با مانعی جدی یعنی
جلوگیری از نشت آبهای آلوده به رادیواکتیو به دریا روبرو کرده است.مسئولان
شرکت نیروی برق توکیو «تپکو» می‌گویند مقداری از آبهای آلوده رادیواکتیو از
سدهای محافظتی که به منظور جلوگیری از نشت آبها و محصور کردن آن‌ها ساخته
شده بود به بیرون نشت کرده است.

یوشیکازو ناگایی سخنگوی کمپانی «تپکو» روز گذشته گفت: دلیل اینکه این شرکت
در مقابله با نشت زیرزمینی آبهای آلوده به مواد رادیو اکتیو به کندی عمل
کرده است این بوده که کارشناسان تمرکز اصلی خود را بر روی خنک کردن
رآکتورها معطوف کرده بودند چرا که داغ شدن رآکتورها خطرات بیشتری به دنبال
دارد. بدنبال حادثه سونامی مارس 2011 میلادی، و از کار افتادن سیستم‌های
خنک کننده سه راکتور نیروگاه فوکوشیما دائی چی بر اثر حرارت ذوب شده بودند.

به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، این نیروگاه که هم اکنون به
صورت موقت مشغول به فعالیت است، با فاجعه خاموشی و نشت آبهای آلوده به
مواد رادیواکتیو مخزنهای زیرزمینی مواجه شده است که این مسائل بارها پیکان
انتقادات را به سوی مسئولان کمپانی تپکو نشانه گرفته است.

در همین راستا هیئتی از مقامات شهرهای اطراف نیروگاه فوکوشیما روز گذشته با
مراجعه به این نیروگاه ضمن سرکشی از آن از مسئولان کمپانی تپکو خواستند از
آسیب‌های بیشتر به دریا جلوگیری کنند.حجم آب‌های آلوده به مواد رادیو اکتیو روزانه 400 تن افزایش می‌یابد و
مسئولان کمپانی تپکو قصد دارند تا سال 2015 میلادی نسبت به افزایش حجم
منابع نگهداری آب تا میزان 800 هزار تن اقدام کنند.

Read More →

افزایش نشت آبهای آلوده به مواد رادیواکتیو از نیروگاه فوکوشیما

نیروگاه برق هسته‌ای فوکوشیمای ژاپن که بر اثر حادثه سونامی در ماه مارس
سال 2011 میلادی دچار آسیب جدی شد اکنون متصدیان آن‌را با مانعی جدی یعنی
جلوگیری از نشت آبهای آلوده به رادیواکتیو به دریا روبرو کرده است.مسئولان
شرکت نیروی برق توکیو «تپکو» می‌گویند مقداری از آبهای آلوده رادیواکتیو از
سدهای محافظتی که به منظور جلوگیری از نشت آبها و محصور کردن آن‌ها ساخته
شده بود به بیرون نشت کرده است.

یوشیکازو ناگایی سخنگوی کمپانی «تپکو» روز گذشته گفت: دلیل اینکه این شرکت
در مقابله با نشت زیرزمینی آبهای آلوده به مواد رادیو اکتیو به کندی عمل
کرده است این بوده که کارشناسان تمرکز اصلی خود را بر روی خنک کردن
رآکتورها معطوف کرده بودند چرا که داغ شدن رآکتورها خطرات بیشتری به دنبال
دارد. بدنبال حادثه سونامی مارس 2011 میلادی، و از کار افتادن سیستم‌های
خنک کننده سه راکتور نیروگاه فوکوشیما دائی چی بر اثر حرارت ذوب شده بودند.

به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، این نیروگاه که هم اکنون به
صورت موقت مشغول به فعالیت است، با فاجعه خاموشی و نشت آبهای آلوده به
مواد رادیواکتیو مخزنهای زیرزمینی مواجه شده است که این مسائل بارها پیکان
انتقادات را به سوی مسئولان کمپانی تپکو نشانه گرفته است.

در همین راستا هیئتی از مقامات شهرهای اطراف نیروگاه فوکوشیما روز گذشته با
مراجعه به این نیروگاه ضمن سرکشی از آن از مسئولان کمپانی تپکو خواستند از
آسیب‌های بیشتر به دریا جلوگیری کنند.حجم آب‌های آلوده به مواد رادیو اکتیو روزانه 400 تن افزایش می‌یابد و
مسئولان کمپانی تپکو قصد دارند تا سال 2015 میلادی نسبت به افزایش حجم
منابع نگهداری آب تا میزان 800 هزار تن اقدام کنند.

Read More →

تا کی می خواهیم میراث طبیعی جهان را در باغ وحش های ایران به کشتن دهیم؟!

اسمش ببر است. بزرگترین گربه سان جهان. روزگاری سلطان بیشه زارها و جنگلل های شمال ایران بود ولی آنقدر کشتیم و کشتیمش تا نسلش منقرض شد. آخرین بار در ایران در سال 1337 در جنگل گلستان دیده شده و پس از آن دیگر هیچ کسی هیچ ببری در طبیعت ایران ندیده است.
در سیاهه قرمز گونه‌های در معرض خطر  اتحادیه بین‌المللی حفاظت از محیط زیست  (IUCN) در جایگاه «در معرض خطر انقراض» قرار دارد. گفته می شود در سراسر جهان حدود 300 تا 4000 از این حیوان در طبیعت زیست می کنند. به عبارتی می شود گفت این حیوان یک میراث طبیعی جهانی است که در خطر نابودی قرار دارد.

ظاهراً پس از منقرض کردن نسل ببر در ایران، اکنون مرض دیگری به جانمان افتاده. ول کن ببر ها نیستیم. دو ببر را در باغ وحش وکیل مشهد به کشتن دادیم و پس از آن سه سال پیش سازمان محیط زیست در پروژه ای تبلیغاتی دو ببر سیبری را در ازای دادن دو پلنگ ایرانی از روسیه وارد کرد. از آن دو ببر سیبری یکی را در باغ وحشی در تهران کشتیم و آن یکی گفته می شود بیمار است و بیش از یکسال است که کسی از سرنوشتش خبری ندارد. چند روز پیش هم یک ببر دیگر در باغ وحش ارم تهران مرده. تا اینجای کار می شود 4 ببر مرده و یک ببر مفقودالاثر! آن ببری که در باغ وحش ارم مرده ببر بنگال بوده، بر اساس آمار صندوق جهانی طبیعت (WWF)  فقط حدود 1850 ببر بنگال در کل جهان در طبیعت زندگی می کنند.
می بینید ما چه هنرمندیم! نسل ببر را در ایران منقرض کردیم و اکنون مرض ببرکشی در باغ وحش های کشور به جانمان افتاده.
تا کی قرار است این حیوانات کشته شوند و هیچ مسئولی پاسخگو نباشد؟! تا کی قرار است میراث طبیعی جهان را نابود کنیم و در برابر جهانیان پاسخگو نباشیم؟! تا کی قرار است باغ وحش های ایران قتلگاه و شکنجه گاه حیوانات باشد؟! تا کی؟!

Read More →

کنفرانس و همایش ملی مجازی مخاطرات محیط زیست زاگرس…

کنفرانس ملی مخاطرات محیط زیست زاگرس

و

 همایش ملی مجازی مخاطرات محیط زیست زاگرس

کنفرانس ملی مخاطرات محیط
زیست زاگرس و همایش مجازی آن توسط اداره کل مدیریت بحران استانداری لرستان و
انجمن مهندسین محیط زیست زاگرس یکم اسفند ماه سال جاری در مرکز استان
لرستان برگزار خواهد شد؛ در این کنفرانس مخاطراتی که محیط زیست زاگرس را با
خطرات جدی روبرو ساخته اند توسط اساتید،پژوهشگران و صاحبنظران این حوزه به
بحث و گفتگو گذاشته خواهد شد؛ لازم به ذکر است که به زودی وبسایت رسمی این
کنفرانس آغاز به کار خواهد نمود.

برای دریافت اطلاعات بیشتر به تارنمای cez92.blogfa.com مراجعه فرمایید.

Read More →

عیدی آسمان به کرمانیها

گرمای هوا و خشکی زمین در کرمان با بارش باران رحمت الهی گرفته شد و گویی در روز عید سعید فطر خداوند عیدی خود را بندگانش در این خطه عطا کرد.  مردم کرمان طی ماه مبارک رمضان گرمای بی سابقه ای را تجربه کردند اما امروز با بارش باران دلهای مردم این دیار تازه شد و رمضان با خاطره ای خوش با ما وداع کرد.

این در حالی است که طی چند روز گذشته نیز شاهد بارندگی های شدید و بروز سیلاب در دیگر نقاط استان کرمان از جمله بافت، سیرجان، جیرفت و بم بودیم.

Read More →

پاکسازی نفت از آب با سوزن های کاکتوسی

پژوهشگران
با تقلید از کاکتوس که می تواند آب را از هوای بیابان جذب کند، آرایه هایی
از خوشه های سوزنی مسی طراحی کرده اند که می تواند نفت را از آب جمع آوری
کند.محققان چینی دریافتند برآمدگی های مخروطی شکل
کاکتوس، آب را از هوای اطراف گرفته و آن را به پایه گیاه می رساند.

این دانش پژوهان با تقلید از طراحی طبیعت از سوزن های مخروطی مسی برای
جداسازی قطرات ریز نفت از آب آلوده استفاده کردند؛ مشکلی که روش های کنونی
قابلیت حل آن را ندارند.این کشف می تواند به شیوه نوینی برای حل مشکلات زیست محیطی مانند پاکسازی
نشت نفت منجر شود. شیوه ای که در آن مخروط های مصنوعی قطرات میکروسکوپی نفت
را از زیر آب جذب می کند و به طور همزمان نفت را به پایه ای از ورقه خوشه
ها منتقل می کند.

سال گذشته محققان چینی از کشف سوزن های مخروطی در کاکتوس آپونتیا میکرو
داسیس یا همان کاکتوس راکتی خبر دادند که می تواند آب را از هوا جذب کند.قطرات آب روی برآمدگی های خار دار جمع، سپس توسط تعاملات بین شکل مخروط و کشش سطحی قطره آب به پایه مخروطی رانده می شوند.

آنها اکنون می گویند مخروط های مصنوعی دقیقا به همین شیوه قادر به جداسازی و جمع آوری قطرات نفت از آب هستند.محققان موفق شده اند پوست کاکتوسی مصنوعی از سوزن ها را بسازند که دقیقا همین کار را انجام می دهند.

در حالی که روغن و آب نمی توانند با هم مخلوط شوند اما اگر قطرات بسیار
ریز روغن با آب مخلوط شود جداسازی دوباره این قطرات از آب غیر ممکن می شود.
یک نمونه از چنین مخلوطی، شیر هموژنیزه شده است که در آن قطرات ریز چربی
برای همیشه در شیر معلق می ماند.

لی جیانگ سرپرست این تحقیقات گفت: ما آرایه ای از سوزن ها را ساختیم. هر
سوزن مخروطی در این آرایه یک ابزار ریز جمع آوری نفت به حساب می آید. این
آرایه ها می توانند قطرات نفتی در مقیاس میکرون را به طور مداوم و موثر از
آب جمع آوری کنند.این سوزن های مصنوعی نیم میلی متر طول دارند و می توانند قطرات ریز
میکرونی نفت را از آب جدا سازی کنند. محققان در آزمایش های خود دریافتند
آرایه های شش ضلعی از این سوزن ها می تواند 99 درصد از نفت مخلوط  با آب را
جدا سازی کند.

محققان این سوزن های مخروطی را از مس و از یک پلیمر سیلیکونی ساخته اند و
دریافتند میل ترکیبی سطح این ماده برای نفت و همچنین شکل این مخروط ها برای
عملکرد این دستگاه ضروری است اما مخروط های خشن تر ، در جدا سازی نفت از
آب موثرتر عمل می کنند.دانشمندان چینی نتایج تحقیقات خود را در نشریه Nature Communications منتشر کرده اند.

Read More →

پاکسازی نفت از آب با سوزن های کاکتوسی

پژوهشگران
با تقلید از کاکتوس که می تواند آب را از هوای بیابان جذب کند، آرایه هایی
از خوشه های سوزنی مسی طراحی کرده اند که می تواند نفت را از آب جمع آوری
کند.محققان چینی دریافتند برآمدگی های مخروطی شکل
کاکتوس، آب را از هوای اطراف گرفته و آن را به پایه گیاه می رساند.

این دانش پژوهان با تقلید از طراحی طبیعت از سوزن های مخروطی مسی برای
جداسازی قطرات ریز نفت از آب آلوده استفاده کردند؛ مشکلی که روش های کنونی
قابلیت حل آن را ندارند.این کشف می تواند به شیوه نوینی برای حل مشکلات زیست محیطی مانند پاکسازی
نشت نفت منجر شود. شیوه ای که در آن مخروط های مصنوعی قطرات میکروسکوپی نفت
را از زیر آب جذب می کند و به طور همزمان نفت را به پایه ای از ورقه خوشه
ها منتقل می کند.

سال گذشته محققان چینی از کشف سوزن های مخروطی در کاکتوس آپونتیا میکرو
داسیس یا همان کاکتوس راکتی خبر دادند که می تواند آب را از هوا جذب کند.قطرات آب روی برآمدگی های خار دار جمع، سپس توسط تعاملات بین شکل مخروط و کشش سطحی قطره آب به پایه مخروطی رانده می شوند.

آنها اکنون می گویند مخروط های مصنوعی دقیقا به همین شیوه قادر به جداسازی و جمع آوری قطرات نفت از آب هستند.محققان موفق شده اند پوست کاکتوسی مصنوعی از سوزن ها را بسازند که دقیقا همین کار را انجام می دهند.

در حالی که روغن و آب نمی توانند با هم مخلوط شوند اما اگر قطرات بسیار
ریز روغن با آب مخلوط شود جداسازی دوباره این قطرات از آب غیر ممکن می شود.
یک نمونه از چنین مخلوطی، شیر هموژنیزه شده است که در آن قطرات ریز چربی
برای همیشه در شیر معلق می ماند.

لی جیانگ سرپرست این تحقیقات گفت: ما آرایه ای از سوزن ها را ساختیم. هر
سوزن مخروطی در این آرایه یک ابزار ریز جمع آوری نفت به حساب می آید. این
آرایه ها می توانند قطرات نفتی در مقیاس میکرون را به طور مداوم و موثر از
آب جمع آوری کنند.این سوزن های مصنوعی نیم میلی متر طول دارند و می توانند قطرات ریز
میکرونی نفت را از آب جدا سازی کنند. محققان در آزمایش های خود دریافتند
آرایه های شش ضلعی از این سوزن ها می تواند 99 درصد از نفت مخلوط  با آب را
جدا سازی کند.

محققان این سوزن های مخروطی را از مس و از یک پلیمر سیلیکونی ساخته اند و
دریافتند میل ترکیبی سطح این ماده برای نفت و همچنین شکل این مخروط ها برای
عملکرد این دستگاه ضروری است اما مخروط های خشن تر ، در جدا سازی نفت از
آب موثرتر عمل می کنند.دانشمندان چینی نتایج تحقیقات خود را در نشریه Nature Communications منتشر کرده اند.

Read More →

تصاویر نقشه ناسا از گرمای زمین طی 130 سال

ناسا نقشه ای 130 ساله از آمار دمای هوای زمین با استفاده از یک هزار
ایستگاه آب و هواشناسی سراسر جهان و اطلاعات ماهواره های مدرن برای دنبال
کردن افزایش دمای جهانی منتشر کرده است.ناسا سازمان فضایی آمریکا نقشه 130 ساله خود را از روند گرمایش زمین در
قالب یک ویدئو منتشر کرده که دمای جهانی را در عرض قاره زمین طی 130 سال
نشان می دهد.

در این نقشه لکه هایی که بیشتر به سمت قرمزی می روند نشان دهنده قسمتهایی
است که گرمتر از میانگین گرمای جهانی در آن سال بوده است و لکه هایی که
بیشتر به سمت رنگ آبی می روند عکس این قضیه را نشان می دهند.به طور متوسط این نقشه نشان دهنده میزان افزایش دمای زمین طی 130 سال گذشته
است.

بسیاری از گرمترین سالهای ثبت شده در سالهای اخیر رخ داده اند و در
سالهای نزدیک به امسال میزان لکه های نارنجی و قرمز بیشتر شده اند که این
امر نشان دهنده دمای هوایی بالاتر از حد متوسط در سطح جهان است.گرمایش جهانی اخیرا روی سیاره ما تأثیرگذار بوده است، درحالی که بسیاری از
دانشمندان اقلیمی شرایط اغراق شده ای چون بخار شدن کامل تمام اقیانوسها را
برای این وضعیت مطرح می کنند، باز هم نمی توان تغییرات کنونی را نادیده
گرفت.

Read More →

Page 1 of 212