گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

خواسته ها از دولت آینده

بیانیه ی تشکل های زیست محیطی خطاب به رییس جمهور آینده

مطالبات محیط زیستی در حوزۀ آب از رئیس جمهور آینده

مطالبات سازمان‌های مدنی از دولت آینده

Read More →

پا پارک ملی شیروان جمهوری آذربایجان آشنا شوید

موقعیت : 103 کیلومتری باکو- سا لیان
محل: اراضی جلگه ای ارس – کورا
وسعت: 54374 هکتار 
:ویژگیهای جالب
جانوری: غزال (Goitred Gazelle )، پرندگان مهاجر، فلامینگو (flamingo)
سیمای سرزمین: تالاب، نیمه بیابانی
آثار تاریخی: آثار مکشوفه باستانی زیر دریائی از شهر باستانی باندووان

Read More →

استرداد لایحه خاک؛ فرصتی طلایی برای اصلاح قانون جامع منابع طبیعی

     اعمال تغییرات گسترده مجلسی‌ها بر لایحه قانون جامع منابع طبیعی کشور که در سال ۱۳۸۵ از طریق دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی شده بود، آن‌چنان زیاد بود که به‌طور کلی ماهیت این لایحه دولت تغییر کرده و تبدیل به طرح نمایندگان شده که بعد از حدود ۷ سال در بهمن‌ماه ۱۳۹۱ با اضافه شدن […]

Read More →

استرداد لایحه خاک؛ فرصتی طلایی برای اصلاح قانون جامع منابع طبیعی

     اعمال تغییرات گسترده مجلسی‌ها بر لایحه قانون جامع منابع طبیعی کشور که در سال ۱۳۸۵ از طریق دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی شده بود، آن‌چنان زیاد بود که به‌طور کلی ماهیت این لایحه دولت تغییر کرده و تبدیل به طرح نمایندگان شده که بعد از حدود ۷ سال در بهمن‌ماه ۱۳۹۱ با اضافه شدن […]

Read More →