گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

ریشه های مقاومت و مبارزه با پدیده زمینخواری

مرور تاریخ درس های آموزنده ای دارد و فرازهای ماده 2  قانون بر گرفته از چگونگی و فرایند مبارزه را بیان می کند و با استفاده از سه فراز مندرج در این قانون می توان،  مشکلات زمینداری و حفاظت از آن در مقابل تحرکات خرید و فروش قطری ها بصورت یک اقدام تمهیدی بسهولت

Read More →

ارزش گذاری اقتصادی چهارده سایت در مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست انجام شده است.

مدير كل دفتر توسعه پايدار و اقتصاد سازمان حفاظت محيط زيست با تاكيد بر اينكه بايد هزينه تخريب و آلودگي مناطق حفاظت شده دريافت شود، گفت: ارزش اقتصادي ۱۴ سايت طبيعي در مناطق چهارگانه تحت مديريت تعيين شده است. به گزارش پايگاه اطلاع رساني سازمان حفاظت محيط زيست (پام): زهرا جواهريان در تشريح دستاوردهاي بخش اقتصاد محيط زيست با اشاره به اينكه طرح ملي ارزش اقتصادي منابع محيط زيستي از ابتداي سال 1386، آغاز شده است، گفت: هدف اصلي اين مطالعات، ارزش گذاري اقتصادي سايت هاي مهم زيست محيطي كشور و تخمين هزينه هاي ناشي از تخريب و آلودگي محيط زيست ناشي از پروژه هاي عمراني در كشور و در اختيار نهادن داده هاي حاصل براي لحاظ نمودن آنها در حساب هاي ملي كشور است.

Read More →