گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

مبارزه با ریز گردها وظیفه ای معلق

پذیرش برنامه توسعه جنگل سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری برای
ادامه حیات یک ضرورت اجتناب ناپذیر است، اما اجرای برنامه توسعه جنگل را نمی توان
به صورت قهرآمیز و دیکته ای و با نا دیده گرفتن حق ارتفاق و عرف موجود در منابع طبیعی
انجام داد.

تعارض بین حق عرف و حقوق عمومی مشکل لاینحلی نیست، در احکام بالادستی
پدیدآوری طرح ها و پروژه ها، ملاحظه و توجه به حق عرف به صور مختلف بیان

Read More →

وعده های بی حساب این ایام و حکایت 21 سعدی

در باب سوم گلستان سعدی در فضیلت قناعت به حکایت آمده است:

بازرگانی
را شنیدم که صد و پنجاه شتر بار داشت و چهل بنده خدمتکار، شبی
در جزیره کیش مرا به حجره خویش در آورد. همه شب نیارمید از
سخن های پریشان
گفتن، که فلان انبازم به
ترکستان و فلان بضاعت
به
هندوستان

Read More →