گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

پیامدهای استفاده از آفت کشها برای مبارزه با آفت زنجره خرما

 

همان طورکه میدانید باغ شهر زیبای بم یکی از قطبهای اصلی تولید خرمای
مضافتی در کشور محسوب می شود کیفیت این محصول و طعم آن ، خرمای بم را در سبد
محصولات منحصر به فرد و اختصاصی استان کرمان قرار داده است
. با این
وجود چند سالی است که  نخلستانهای بم  با آفتی کابوس وار به نام زنجره مواجه شده اند. این
آفت طی سالهای اخیر ضربه های جدی به تولید محصول خرما در بم وارد کرده است.

 بسیاری بر این عقیده هستند
که تحقیقات و بررسیهای کافی در راستای مبارزه با آفت زنجره خرما در بم صورت نگرفته
است و همین بی توجهی ها موجب توسعه روز افزون این آفت در بم شده است
.
این در حالی است که در طی چند سال اخیر راه حل های متفاوتی برای
مقابله با این آفت در نخلستانهای بم پیشنهاد شد که متاسفانه هیچ کدام از این راه
حلها منتج به نتایج مطلوبی نشد و بعضا موجب بروز پیامدهای دیگری در این نخلستانها
گردید. یکی از راه حلهایی که برای مقابله با این آفت در نظر گرفته شده است سم پاشی
هوایی نخلستانهای بم بوده است که از نظر بسیاری از کارشناسان حوزه ی محیط زیست
کاربرد این روش در باغ شهری مانند بم اصلا کارایی لازم را نداشته و موجب آلودگی
محیط به سموم خطرناک شده است و زندگی جانوری و انسانی را در این منطقه با چالشهای
فراوانی رو به رو کرده است .

باغ شهر بم به دلیل وجود سطح زیر کشت باغهای مختلف میوه به خصوص نخل
و مرکبات زمینه خوبی را برای حیات برخی گونه های جانوری از جمله پرندگان فراهم
کرده است در این میان نسل برخی پرندگان بومی شهر بم از جمله بلبل خرما، طوطی و مونیای
هندی که در اکوسیستم شهری بم زندگی می کنند به دلیل سمپاشیهای مکرر درختان برای
مبارزه با زنجره خرما به شدت تهدید می شود و جمعیت پرندگان نیز کاهش چشمگیر یافته
است
. این
درحالی است که در اغلب موارد سمپاشیهای هوایی و زمینی در زمانهایی روی می دهد که
پرندگان در فصل تخمگذاری قرار دارند و سمپاشی به شدت بر روی این مسئله تاثیر منفی
گذاشته است
.


ادامه مطلب …..

Read More →

پیامدهای استفاده از آفت کشها برای مبارزه با آفت زنجره خرما

 

همان طورکه میدانید باغ شهر زیبای بم یکی از قطبهای اصلی تولید خرمای
مضافتی در کشور محسوب می شود کیفیت این محصول و طعم آن ، خرمای بم را در سبد
محصولات منحصر به فرد و اختصاصی استان کرمان قرار داده است
. با این
وجود چند سالی است که  نخلستانهای بم  با آفتی کابوس وار به نام زنجره مواجه شده اند. این
آفت طی سالهای اخیر ضربه های جدی به تولید محصول خرما در بم وارد کرده است.

 بسیاری بر این عقیده هستند
که تحقیقات و بررسیهای کافی در راستای مبارزه با آفت زنجره خرما در بم صورت نگرفته
است و همین بی توجهی ها موجب توسعه روز افزون این آفت در بم شده است
.
این در حالی است که در طی چند سال اخیر راه حل های متفاوتی برای
مقابله با این آفت در نخلستانهای بم پیشنهاد شد که متاسفانه هیچ کدام از این راه
حلها منتج به نتایج مطلوبی نشد و بعضا موجب بروز پیامدهای دیگری در این نخلستانها
گردید. یکی از راه حلهایی که برای مقابله با این آفت در نظر گرفته شده است سم پاشی
هوایی نخلستانهای بم بوده است که از نظر بسیاری از کارشناسان حوزه ی محیط زیست
کاربرد این روش در باغ شهری مانند بم اصلا کارایی لازم را نداشته و موجب آلودگی
محیط به سموم خطرناک شده است و زندگی جانوری و انسانی را در این منطقه با چالشهای
فراوانی رو به رو کرده است .

باغ شهر بم به دلیل وجود سطح زیر کشت باغهای مختلف میوه به خصوص نخل
و مرکبات زمینه خوبی را برای حیات برخی گونه های جانوری از جمله پرندگان فراهم
کرده است در این میان نسل برخی پرندگان بومی شهر بم از جمله بلبل خرما، طوطی و مونیای
هندی که در اکوسیستم شهری بم زندگی می کنند به دلیل سمپاشیهای مکرر درختان برای
مبارزه با زنجره خرما به شدت تهدید می شود و جمعیت پرندگان نیز کاهش چشمگیر یافته
است
. این
درحالی است که در اغلب موارد سمپاشیهای هوایی و زمینی در زمانهایی روی می دهد که
پرندگان در فصل تخمگذاری قرار دارند و سمپاشی به شدت بر روی این مسئله تاثیر منفی
گذاشته است
.


ادامه مطلب …..

Read More →

پیامدهای استفاده از آفت کشها برای مبارزه با آفت زنجره خرما

 

همان طورکه میدانید باغ شهر زیبای بم یکی از قطبهای اصلی تولید خرمای
مضافتی در کشور محسوب می شود کیفیت این محصول و طعم آن ، خرمای بم را در سبد
محصولات منحصر به فرد و اختصاصی استان کرمان قرار داده است
. با این
وجود چند سالی است که  نخلستانهای بم  با آفتی کابوس وار به نام زنجره مواجه شده اند. این
آفت طی سالهای اخیر ضربه های جدی به تولید محصول خرما در بم وارد کرده است.

 بسیاری بر این عقیده هستند
که تحقیقات و بررسیهای کافی در راستای مبارزه با آفت زنجره خرما در بم صورت نگرفته
است و همین بی توجهی ها موجب توسعه روز افزون این آفت در بم شده است
.
این در حالی است که در طی چند سال اخیر راه حل های متفاوتی برای
مقابله با این آفت در نخلستانهای بم پیشنهاد شد که متاسفانه هیچ کدام از این راه
حلها منتج به نتایج مطلوبی نشد و بعضا موجب بروز پیامدهای دیگری در این نخلستانها
گردید. یکی از راه حلهایی که برای مقابله با این آفت در نظر گرفته شده است سم پاشی
هوایی نخلستانهای بم بوده است که از نظر بسیاری از کارشناسان حوزه ی محیط زیست
کاربرد این روش در باغ شهری مانند بم اصلا کارایی لازم را نداشته و موجب آلودگی
محیط به سموم خطرناک شده است و زندگی جانوری و انسانی را در این منطقه با چالشهای
فراوانی رو به رو کرده است .

باغ شهر بم به دلیل وجود سطح زیر کشت باغهای مختلف میوه به خصوص نخل
و مرکبات زمینه خوبی را برای حیات برخی گونه های جانوری از جمله پرندگان فراهم
کرده است در این میان نسل برخی پرندگان بومی شهر بم از جمله بلبل خرما، طوطی و مونیای
هندی که در اکوسیستم شهری بم زندگی می کنند به دلیل سمپاشیهای مکرر درختان برای
مبارزه با زنجره خرما به شدت تهدید می شود و جمعیت پرندگان نیز کاهش چشمگیر یافته
است
. این
درحالی است که در اغلب موارد سمپاشیهای هوایی و زمینی در زمانهایی روی می دهد که
پرندگان در فصل تخمگذاری قرار دارند و سمپاشی به شدت بر روی این مسئله تاثیر منفی
گذاشته است
.


ادامه مطلب …..

Read More →

برای یک هفته، نیستم!

از فردا تا آخر هفته، من (عباس محمدی) به دلیل سفر، در این تارنما یادداشت نخواهم داشت.

سبز باشید!

Read More →

آیا درختان بی ثمر شایسته بریدن هستند !


امروز برای آشنایی با شنا کردن در رودخانه وبگردی کردم . چگونه
می توان عملکرد خود را در هم جهت جریان رودخانه شنا کردن نامید و چگونه در خلاف
جهت جریان رودخانه توانایی شنا کردن داشت !

در این وبگردی به تصادف  بر یک دعا پاره تأمل کردم !

“خدایا یاریم بده تا همچون درختان بی ثمر شایسته ی
بریدن نباشم
.

ثمر چیست و مثمر کدام است و چه کسی و چرا درختان را بی ثمر
معرفی کرد.

آیا درخت فاقد میوه را می شناسید ؟  پایه های نر فاقد میوه هستند

Read More →

چرا روز جهانی پرندگان مهاجر؟

رای نخستین بار در سال ۲۰۰۶ روز جهانی پرندگان مهاجر بر پایه یک توافق‌نامه بین‌المللی شکل گرفت. دبیرخانه موافقت‌نامه پرندگان آبزی مهاجر آفریقا-اروآسیا (AEWA) با همکاری دبیرخانه کنوانسیون بین‌المللی حفاظت از گونه‌های مهاجر وحشی (CMS) دومین آخر هفته ماه می را به عنوان روز جهانی پرندگان مهاجر انتخاب کردند. ایده اصلی این روز به سال ۱۹۹۳ بر می‌گردد وقتی که سازمان شکار و صید آمریکا، مرکز پرندگان مهاجر اسمیت‌سونین و آزمایشگاه پرنده‌شناسی کورنل تصمیم گرفتند روزی را به نام پرندگان مهاجر اختصاص دهند و با برپایی جشن و گردهمایی در این زمینه اطلاع‌رسانی کنند. 

اما قرار است در این روز چه اتفاقی بیافتد؟

Read More →