گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

زباله؛ زخمي كه مي توان آن را درمان كرد


در دهه هاي اخير توجه به حفظ پايداري هاي محيط زيست انساني در تمامي كشورهاي جهان از درجه اهميت فوق العاده بالاي برخوردار شده است؛ تمامي زيستمندان زمين به خصوص ما انسانها زباله ساز هستيم و همواره در پي كنترل اين آلودگي سلامتي خويش را جستجو مي كنيم.

بر بنياد سوابق تاريخي انسانها زباله هاي توليدي خود را از 7 هزار سال پيش تاكنون به دور از محل و منازل مسكوني خود برده و آنان را به شيوه هاي گوناگون از دسترس خارج مي سازند؛ اصلي ترين دليل اين موضوع اشاعه انواع بيماري هاي خطرناك، هجوم حيوانات، بو و جلوه بسيار زشت زباله هايي است كه بر روي هم تلبار شده و سبب به خطر افتادن سلامتي تمامي زيستمندان زمين مي شوند.

با افزايش روز افزون جمعيت، موضوع توليد زباله ها نيز با گسترش غير قابل باوري همراه شد به طوري كه در بين سال هاي 1831 تا 1873 ميلادي جمعيتي بالغ بر 380 هزار نفر به علت شيوع وبا در انگلستان جان خود را از دست دادند. چنين هشدارهاي عميقي سبب شد تا جوامع انساني به خود آمده و به فكر راهكار مناسبي براي جلوگيري از بروز فاجعه هاي انساني شوند.

در طي سالهاي اخير توجه به مديريت مواد زائد جامد بسيار حساس شده و حتي در برنامه محيط زيست سازمان ملل متحد نيز براي جلوگيري از بروز بيماري هاي فراگير انساني قوانين الزام آور تدوين و ابلاغ شده است؛ بازيافت و كاهش توليد زباله و استفاده مجدد از زباله ها راهبردي نوين است كه امروزه در دستور كار بسياري از كشورهاي جهان قرار گرفته است.

نبود سيستم پايدار در مديريت شهري !

اين در حالي است كه در برخي از كشورهاي در حال توسعه هنوز هم شاهد دفع غير بهداشتي زباله ها و مديريت غلط مواد زائد هستيم؛ هر چند در كشور خودمان شاهد پيشرفت هاي چشمگيري نسبت به ساليان گذشته بوده ايم اما نگاهي به آنچه كه در مكانهاي دفع زباله مي گذرد و همچنين نحوه جمع آوري زباله هاي در سطح شهر خبر از نبود يك سيستم پايدار در مديريت مواد زائد شهري مي دهد.

شوربختانه در ايران روزانه بيش از 45 هزار تن زباله توليد مي شود كه سهم هر شهروند ايراني بيش از 2 برابر حد استاندارد جهاني است؛ از سوي ديگر در استاني همچون لرستان كه اقليم خاص كوهستاني نيز دارد ميزان توليد زباله 3 برابر استاندارد كشور است كه اين نحوه توليد زباله در كنار دفع غير بهداشتي و خطرناك زباله ها شرايط محيط زيست اكثر شهرهاي استان را با خطر جدي روبرو ساخته است.

حجم بالاي زباله و توليد روزافزون آن و همچنين افزايش جمعيت شهروندان، علاوه بر ايجاد مشكلات زيست محيطي فراوان، معضلاتي را در مديريت پسماند شهرها ايجاد كرده است و از آنجا كه تلنبار شدن اين مواد سبب توليد گازهاي گلخانه اي به ويژه متان مي گردد،اكثر كشورهاي جهان راهي جز حركت به سمت بازيافت و كاهش توليد زباله را در پيش روي خود نديده و اقدامات راهبردي را از چند سال پيش به صورت جدي آغاز كرده اند.

اين در حالي است كه اگر خوش بينانه نگاه كنيم ميزان درصد بازيافت زباله در كشور ما همچنان زير 10 درصد است و موضوع تفكيك زباله از مبدا نيز همچنان در حد شعار باقي مانده است؛ از سوي ديگر ما در شرايطي هستيم كه هم از لحاظ دانش بومي و هم از وجود متخصصين مجرب بهره مي بريم اما آنچنان كه سزاوار است از اين شرايط استفاده بهينه نمي كنيم.

مديريت مواد زائد را جدي بگيريم !

در اين بين خلا جدي در امر مديريت مواد زائد شهري ديده مي شود كه اگر با استفاده از افراد متخصص يك برنامه جامع تدوين شود مي توانيم با راهكارهايي همچون ايجاد فرهنگ توليد زباله كمتر، بهينه سازي تكنولوژي دفع زباله، توجه خاص به امر بازيافت، آموزش بهداشت و تقويت سطح آگاهي هاي مردم و مسئولين و سيستم جمع آوري زباله ها به وسيله ماشين آلات اختصاصي و جمع آوري در ساعات مناسب گامهاي بسيار مهمي به سمت مديريت صحيح زباله هاي شهري برداريم.

اين در حالي است كه هنوز هم در اكثر شهرهاي استان از گاري هاي معمولي و غير استاندارد براي جمع آوري زباله ها استفاده مي شود و يا از ماشين هاي غير مكانيزه جهت جمع آوري زباله محلات استفاده مي شود كه اين خود مي تواند شيرابه هاي توليد شده را بر روي زمين ريخته و سبب آلودگي سطح شهر شوند.

شهرداري خرم آباد واحد « HSE  » را راه اندازي كند !

از سوي ديگر كارگران شهرداري در برخي از موارد شرايط ايمني كار را رعايت نكرده كه اين خود نشان دهنده عدم استقرار واحد HSE در شهرداري هاي استان است كه اگر اين موضوع نيز به حد استاندارد خود برسد شاهد كاهش صدمات احتمالي به كارگران زحمت كش شهرداري خواهيم بود. به عنوان مثال بارها ديده شده است كه كارگران شهرداري بدون لباس فرم و دستكش هاي مخصوص اقدام به جمع آوري زباله مي كنند و ماشين هاي جمع آوري زباله نيز حداقل استانداردهاي لازم را ندارند. در همين ارتباط پيشنهاد مي شود واحد ايمني، بهداشت و محيط زيست در شهر خرم آباد آغاز به كار كند تا شاهد بهينه سازي شرايط محيط زيست شهر باشيم.

اصول جمع آوري زباله در خرم آباد رعايت نمي شود !

در يك مديريت صحيح در ارتباط با جمع آوري زباله ها همكاري عوامل شهرداري و مردم نكته اي جدي و اساسي است زيرا اگر هر كدام از اين دو بخش به وظايف خود عمل نكنند محيط زيست انساني شهر با مشكلات بسياري روبرو مي شود؛ به عنوان مثال بارها در سطح شهر رخم آباد شاهد آتش زدن زباله ها از سوي مردم بوده ايم كه در پاسخ به اين عمل عملكرد ضعيف شهرداري در جمع آوري برخي از زباله ها اشاره مي كنند؛ اين هشداري عميق است كه بايد از سوي مسئولين جدي گرفته شود زيرا آتش زدن زباله ها در سطح شهر مي تواند سلامتي خود مردم را به خطر بياندازد.

متاسفانه اكثر زباله هايي كه اين چنين به آتش كشيده مي شود كاغذ و مقوا مي باشند كه اصلي ترين سرمايه هاي يك سرزمين به شمار مي روند، زيرا مي توان با استفاده از راهكارهاي كاملا اقتصادي اين زباله ها را به چرخه مصرف بازگرداند.

به سمت ساخت كمپوست حركت كنيم !

بر بنياد تحقيقات به عمل آمده تا 70 درصد از زباله هاي شهري مواد فساد پذير هستند كه از نظر بهداشتي به علت تعفن و تجزيه سريع در هواي گرم موجب تكثير بسياري از ميكروبها و رشد و نمو حشرات مي گردد. اين در حالي است كه ما مي توانيم اين مواد فساد پذير را به شكل كمپوست در آوريم كه هم از لحاظ اقتصادي به صرفه است و هم از لحاظ بهداشتي محيط زيست انساني را تهديد نمي كند.

محل دفع زباله خرم آباد نيازمند بازنگري است !

متاسفانه محل دفع زباله خرم آباد به علت دفع غير بهداشتي و رعايت نكردن اصول زيست محيطي و اقليمي در شرايط چندان مناسبي به سر نمي برد كه در اكثر شرايط از فاصله دور نيز مي توان دودزا بودن آن را مشاهده كرد؛ اين در حالي است كه در مناطق كوهستاني و در دره ها و شيب هاي زياد مي توانيم با استفاده از فشرده كردن و متراكم ساخت زباله و دفن آنها به روش بهداشتي از وقع آتش سوزي جلوگيري نماييم.

امروزه حركت به سمت توسعه پاك به امري مهم براي تمامي جوامع انساني مبدل شده است؛ به هر روي اميدواريم شرايط جمع آوري و اصول بهداشتي دفن زباله در اكثر شهرهاي استان روز به روز به سمت استاندارد حركت كرده تا شاهد زيستن در يك محيط زيست انساني سالم باشيم.

Read More →

براي يك محيط زيست سالم؛دولت،شهرداري و مردم

امروز هنگامي كه  تمامي نگاه ها به سمت آلودگي هوا معطوف شده و همه متخصصين و حتي شهروندان درباره تاثيرات منفي آن نگران هستند و از طرفي در مورد منابع آن هر روز شاهد متهم شدن ارگان يا نهادي هستيم، معضل آلودگي صوتي به صورت كاملا چراغ خاموش سلامتي ميليونها ايراني به خصوص كلان شهرها را با خطرات جدي تهديد مي كند.

هزاران شهروند روزانه در كنار معضل آلودگي صوتي زندگي مي كنند و نمي دانند كه اين آلودگي مي تواند در دراز مدت سبب افت شنوايي شود كه با بالا رفتن سن اين افت شنوايي تبديل به از دست دادن قدرت شنوايي خواهد شد.

از سوي ديگر آلودگي صوتي مي تواند سبب بروز حساسيت هاي عصبي، شوك عصبي، گرفتگي عضلاني و متاسفانه رفتارهاي خشن شود كه همين امر زنگ هشداري جدي براي تمامي ما به حساب مي آيد. آلودگي صوتي جدي ترين مشكل زيست محيطي كلان شهرهاي ايران به ويژه تهران است كه متاسفانه طي ساليان اخير كه با رشد افسار گسيخته جمعيت و ورود وسايل نقليه موتوري خارج از حد ظرفيت شهر روبرو بوده ايم، ناديده گرفته شده است و يا آنچنان كه سزاوار بوده به آن پرداخته نشده است.

شوربختانه رشد جمعيت، ازدياد وسايل نقليه موتوري، افزايش صنايع و همچنين پروژه هاي كلاني كه در پايتخت صورت گرفته و يا در حال انجام است در كنار زندگي تمام ماشيني كه ما ايرانيها خواسته يا ناخواسته آن را انتخاب كرده ايم، زيستن ما را بحراني تر از گذشته كرده است.بر اساس تحقيقات به عمل آمده حد مجاز استاندارد آلودگي صوتي در اماكن عمومي بايد كمتر از 70 دسي بل باشد و در مراكز خريد كه در كانون شهرها واقع شده اند بايد در روز 60 و در شب 50 دسي بل باشند.

ما در طول روز با تردد بي شمار خودروها روبرو هستيم و كارگاه ها و پروژه هايي همچون ساخت زير گذر و رو گذر و…در حال انجام است كه به همين دليل شاهد افزايش آلودگي صوتي هستيم؛ اين در حالي است كه در روز و در كنار مناطق مسكوني، آسايشگاهها و به ويژه بيمارستانها بايد حد انتشار آلودگي صوتي بين 30 تا 40 دسي بل باشد كه اين ميزان بايد در طول شب نيز رعايت و حتي كاهش يابد.

در شهري مثل تهران كه اقليم خاصي دارد معضل آلودگي صوتي از دو جهت قابل بررسي است؛ از لحاظ طبيعي ما شاهد شيب 10 درصد از شمال به جنوب هستيم كه همين شيب تند سبب توليد آلودگي صوتي از طريق وسايل نقليه مي شود.از لحاظ اجتماعي نيز همانطور گفته شد جمعيت، وسايل نقليه، كارگاه ها و صنايع، فرودگاه و طرح هاي نوسازي و …مي تواند آلودگي صوتي تهران را تشديد كند. بر همين اساس در مركز شهر تهران و همچنين جنوب اين شهر ميزان آلودگي صوتي بسيار شديد است و در ساير نواحي به ويژه بزرگراهها آلودگي صوتي بيش از حد مجاز است.

يكي از مقصران اصلي توليد آلودگي صوتي در تهران كه سهم آن نزديك به 50 درصد بر آورد شده است موتورسيكلتها هستند كه متاسفانه با توليد آلودگي نزديك به 100 دسي بل « آلودگي شديد صوتي » را به شهروندان تحميل مي كنند و اين در حالي است كه اكنون بيش از 3 ميليون موتورسيكلت در تهران وجود دارد كه بايد از سوي متوليان امر براي كنترل اين وسايل اقدام راهبردي صورت بگيرد.

از طرفي در شهري همچون تهران كه در طول سال پروژه هاي كلان بسياري شروع به فعاليت مي كنند بايد واحدهاي HSE خود را فعالتر تر گذشته كنند؛ زيرا بر اساس قانون ايمني شغلي هم كارفرما و هم كارگر وظيفه دارند آلودگي صوتي را در حد استاندارد نگه دارند و گر نه بايد جريمه شوند.

با توجه به شرايطي كه گفته شد ما مي توانيم به وسيله يك برنامه جامع راهبردي و كاملا مهندسي شده آلودگي صدا را كاهش دهيم؛ اين برنامه جامع بدون ترديد سه ضلع دارد؛ دولت، شهرداري و مردم ! اين سه ضلع در كنار يكديگر مي توانند آرامش را به شهر هديه كنند؛ كم كاري و يا عدم همكاري هر يك از اين سه ضلع مي تواند برنامه را كاملا تغيير دهد؛ در حقيقت براي حل تمام مشكلات محيط زيست وطن نيازمند يازي همگاني هستيم…

از طرفي افزايش سرانه فضاي سبز و كاشت درختان سوزني برگ در كنار بزرگراهها و مراكز خريد، نصب ديواره هاي جاذب صوت در كنار مناطق پر تردد، برنامه اصولي براي كنترل ترافيك به خصوص ماشين آلات سنگين و موتورسيكلتها در كنار سياست هاي تشويقي براي بالا رفتن سطح آگاهي هاي جامعه مي تواند تا حدودي ما را گزند آسيب هاي آلودگي صوتي در امان نگه دارد.

در همين ارتباط ؛

وقتي « آلودگي صوتي » پاس كاري مي شود !

آلودگي صوتي، زاگرس را تهديد مي كند

Read More →

انجمن کوه نوردان ایران: مجمع قانونی با حضور یا عدم حضور اعضا ؟!

در سایت کلاغ‌ها در خصوص مجمع عمومی انجمن کوه‌نوردان ایران چند پرسش مطرح شده است که لازم می‌دانم به‌انها پاسخ بدهم چون ممکن است برای بعضی از اعضای انجمن و یا دیگر دوستان هم چنین شبهه‌ای وجود داشته باشد.

“عدم حضور کسانی که  در یک سال گذشته حق عضویت نپرداخته‌اند ، مجمع را از رسمیت نمی‌اندازد . “

جمله‌ی بالا از نظر انجمن تاکید بر این نکته بوده است که تنها حضور کسانی که در یک‌سال گذشته حق عضویت پرداخته‌اند قادر است به مجمع عمومی رسمیت بدهد.

در مورد این بند از اساس‌نامه‌ی انجمن؛ که رسمیت مجمع با حضور پست‌کم نصف  + یک نفر از اعضا تامین می‌شود، دیدگاه‌های مختلفی وجود داشته است از جمله اینکه:

الف: رسمیت با هر تعداد

مجمع در زمان اعلام شده و با هر تعداد از حاضران رسمیت خواهد داشت. این روش در تعدادی از سازمان‌های کوه‌نوردی رایج است از جمله در انجمن کوه‌نوردی بریتانیا BMC .

برتری این روش در اینجاست که تمام تلاش برای حضور اعضا و بهره‌گیری از رای و نظر آنها در یک تاریخ مشخص و به‌صورت متمرکز انجام می‌شود و تحربه هم نشان می‌دهد که معمولا بیشترین مشارکت اعضا در همین روش امکان پذیر است. امروزه تعدادی از سازمان‌های کوه‌نوردی از اینترنت هم برای رای گیری «برخط یا on line» استفاده می‌کنند.

ب:رسمیت با تعداد مشخص

در این روش رسمیت جلسه‌ی مجمع با حضور تعداد معینی از اعضا تامین می‌شود که در مورد انجمن کوه‌نوردان تصف + یک است. ایراد اصلی این روش، دشواری گردآمدن چند ده یا چند صد نفر از گوشه و کنار کشور بزرگی مانند ایران است. این ایراد را پیش از این با وزارت کشور مطرح کرده‌ایم اما نظر آنها همین اساس‌نامه‌ای است که حضور دصف + یک را ضروری می‌داند. تجربه هم‌چنین نشان داده است که بیشترین حضور اعضا معمولن در نشست اول است و برگزاری مجمع در دور دوم که با هر تعدادی رسمیت خواهد داشت، تقریبن همیشه با تعداد کم‌تر و با کیفیت پایین‌تری برگزار می‌شود.

تعداد اعضای انجمن کوه‌نوردان در یک‌سال منتهی به ۸ اسفند ۱۳۹۱ (زمان برگزاری مجمع نوبت اول) حدود ۴۰۰ نفر است و با این ترتیب جلسه‌ی مجمع با دست کم ۲۰۰ نفر به رسمیت خواهد رسید ( ۲۰۰ نفری که از اسفند ۱۳۹۰ تا ۸ اسفند ۱۳۹۱ به عضویت انجمن درآمده‌اند و یا عضویت قدیمی خود را تمدید کرده‌اند).

پ ن: عکس من عباس از فرامرز نصیری


Read More →

اولین سمینار تخصصی طراحی، اجرا و مدیریت بام سبز- اسفند1391

افزایش ساکنین شهر ها ناگزیر منجر به این شده است که اکثر فضاهای شهر به ساخت و ساز واحدهای مسکونی اختصاص یابد و علی رغم توجهی که اخیراٌ به احداث فضاهای باز شهری می شود ولی در عمل به علت مذکور از یک سو و ارزش فراوان زمین های شهری از سوی دیگر نمی توان به احداث فضاهای باز چندان امیدوار بود. ازاین رو همواره شاهد این واقعیت بوده ایم که فضاهای باز و سبز شهری در حداقل مساحت ممکن ایجاد شده اند. اهمیت هرچه بیشتربه مسایل مورد اشاره گرچه راهکارهای فرابخشی می طلبد، اما امروزه با کلید واژه “ساخت و ساز سازگار با محیط زیست”و “پایداری”، حداکثر بهره وری از سطوح موجود شهر در دستور کار قرار گرفته است و یکی از فراگیرترین راهکارها در کشورهای توسعه یافته افزایش سطوح سبز غیر همسطح است که یک شیوه عملیاتی و نیز نمادین در خصوص توجه به “شهر سبز” می باشد. با ارتقای سطوح سبز غیر همسطح، می توان بدون آنکه کاربری اراضی دچار تغییر گردد، سطوح سبز را افزایش داد و همزمان منافع کارفرمایان، عموم جامعه و محیط زیست را تامین نمود. موج ایجاد چنین فضاهایی در شرایطی در حال ورود به کلانشهرهای کشور است که متاسفانه کار تخصصی بسیار کمی در این زمینه صورت گرفته و مبانی فنی، مهندسی وهنری احداث فضاهای سبز غیر همسطح تبیین نشده است ومعدود فعالین شاغل در این زمینه از آموزش ها و مهارت های کافی برخوردار نیستند. در این زمینه گروه بین المللی آتیس به عنوان اولین شرکت دانش بنیان در حوزه فضای سبز و منظر در نظر دارد به منظور ارتقای دانش تخصصی در خصوص طراحی اجرا و مدیریت فضاهای سبز غیر همسطح اولین سمینار تخصصی بام سبز را در اسفند ماه سال جاری با حضور دو تن از کارشناسان خبره و صاحب نام بین المللی به نام های Dusty Gedge وGary Grant برگزار نماید. مخاطبین این سمینار مدیران شهری،مشاوران، پیمانکاران و دانشگاهیان می باشند و محورهای سمینار به گونه ای تنظیم شده است که مورد استفاده تمامی گروه های هدف قرار گیرد.
محورهای سمینار:
1-انتقال تجربیات موفق جهانی در خصوص طراحی و ساخت بام سبز
2-معرفی آخرین دستاورد ها، فن آوری و مواد و مصالح مصرفی در زمینه ساخت بام سبز
3-معرفی روش های مدیریت بام های سبز و دیوار های سبز
4-معرفی استاندارد ها و ضوابط طراحی و ساخت بام سبز برای طراحان و مجریان

زمان :۱۲ اسفند ۱۳۹۱ 
توضیحات تکمیلی :
1 – مدت زمان سمینار در حدود 5 ساعت خواهد بود که به طور کلی شامل Presentation اساتید و Discussion Panel می باشد. پس از سمینار به شرکت کنندگان مدرک معتبری حاکی از شرکت در سمینار اعطا خواهد شد.
2 – این سمینار یک پیش اجرا و به نوعی پیش نیاز جهت کنفرانسی است که در امتداد این سمینار در سال 92 برگزار خواهد شد که شامل مباحث تکمیلی و همچنین کارگاه ساخت Green Roof خواهد بود و برای آن یک مدرک رسمی و منحصر به فرد از انگلستان صادر خواهد شد. با توجه به ظرفیت محدود کارگاه، شرکت کنندگان در سمینار سال جاری ضمن برخورداری از تخفیف در اولویت ثبت نام قرار دارند .


سخنرانان:

Dusty Gedge:

یکی از پیشگامان ، طراحان و مروجان بام سبز در بریتانیا از سال 1997 می باشد. او در طی این مدت با طراحی های چشم گیر خود علاوه بر ایجاد فضاهای سبز متعدد به سیاست توسعه “بام سبز لندن” هم کمک شایانی نموده است. او همچنین در حال حاضر ریاست انجمن فدراسیون بام سبز اروپا (European Federation of Green Roof Associations ) را بر عهده دارد و از این طریق سه موقعییت تحصیل و تحقیق در مقطع دکتری را در زمینه ” تنوع زیستی بر روی پشت بامهای سبز” دایر نموده است. از دیگر سوابق او میتوان به نویسندگی کتاب های:

Small Green Roofs: Low-Tech Options for Greener Living

DIY Guide to Green & Living Roofs

و حضور در شبکه معروف انگلیسی SKY1 تحت عنوان یک برنامه مستند نام برد. ایشان در سال 2004 با راه اندازی شرکت Living roofs و The Green Roof Consultancy بطور گسترده تری به ترویج، تحقیق و مشاوره در زمینه طراحی سازه بام سبز در انداره شهری و روستایی پرداخته است. در نهایت قابل ذکر است که Dusty Gedge تجربه ی بیش از 10 سال سخنرانی در مجامع گوناگون در زمینه ی ” طراحی و اجرای گونه های زیستی بر روی بامهای سبز” را دارا می باشد.

Gary Grant:

بوم شناس مستقل با 30 سال سابقه مطالعات و ارزیابیهای زیست محیطی در زمینه ی، مرمت و خلق زیستگاه، طراحی و برنامه ریزی و مدیریت فضای سبز. او بطور مستقیم در ارتباط با موسسات محیط زیست و شرکتهای ساختمانی, مشوق اصلی پروژه های سازگار با محیط زیست بوده است. از سوابق او میتوان نویسندگی کتابهای :

Green Roofs and façades

Ecosystem Services Come to Town: Greening Cities by Working with Nature

Landscape & Urban Design for Bats and Biodiversity

نام برد. همچنین از سال 2009 تا کنون او به عنوان مدیر عامل AECOM Design + Planning تمرکز خود را بر روی پروژه های با مقیاس بزرگ همچون پارک المپیک لندن 2012 معطوف داشته است. علاقه او در حال حاضر کار بر روی ساختمانهای سبز و سازگار بر اساس تغییراتی اقلیمی به همراه برنامه ریزی زیرساختهای آنان را شامل می شود.

جهت ثبت نام به سایت www.attisco.com مراجعه نمایید.

Read More →

بیرحمی ایرانیان با گربه های مادر

وقت زایمان گربه های ماده فرا میرسد و از این پس متاسفانه ما حامیان اندک مخلوقات بیزبان خداوند شاهد گربه های نوزاد زیادی خواهیم بود که آدم های بدقلب و خود خواه ایرانی از مادر جدا میکنند و در جوی آب و سطل زباله شهرداری و گوشه پیاده روها میاندازند. چقدر بد قلب و بی وجدان. اینها نمیخواهند قبول کنند آن…

Read More →

برگزاری دهمین مجمع جنگل سازمان ملل

دهمین مجمع جنگل سازمان ملل ( UNFF10) ازتاریخ هشتم تا نوزدهم آوریل ( 20تا 31 فروردین) در استانبول – ترکیه برگزار می شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها توافق در مورد محل برگزاری این اجلاس، در نهمین مجمع جنگل سازمان ملل درسال 2011، و با حضور نمایندگان 193 کشور عضو درنیویورک صورت پذیرفت.
برای اولین باراست که کشور ترکیه میزبانی اجلاسی چند جانبه در مورد جنگل را عهده دارمی شود.

بر اساس این گزارش، “جنگل ها و توسعه اقتصادی” از جمله موضوعات اصلی که در دهمین مجمع جنگل ملل متحد دنبال می شود و مجمع جنگل سازمان ملل تنها هیات بین الدول است که به عنوان هیات تصمیم گیرنده در زمینه توسعه سیاستگذاری های جنگل، و نیز همکاری های مربوطه فعالیت دارد.

Read More →

کارشناسان مراتع کشور برای بررسی راهکارهای مرتعداری در کرج گرد هم می آیند.

معاونین فنی، روسای بخش مراتع و کارشناسان مسئول بهره برداری از گیاهان دارویی ادارات کل منابع طبیعی سراسر کشور به مدت دو روز از چهارشنبه دوم اسفند در مرکز آموزشی دکتر جوانشیر کرج گرد هم می آیند تا درباره ساماندهی جمعیت مازاد دامی، بهره برداری از محصولات فرعی مراتع، گیاهان دارویی و محاسبه حقوق عرفی مرتعداران به نتیجه و راهکارهای مطلوب دست پیدا کنند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، مدیرکل دفتر امورمراتع ، ساماندهی بهره برداران مراتع، استفاده از توانمندی ها و کارکردهای مرتعی جهت ساماندهی جمعیت مازاد دامی و بهره گیری از محصولات فرعی و گیاهان دارویی را از اهداف اصلی این نشست نام برد و خاطر نشان ساخت: در حال حاضر 5 میلیون نفر از جمعیت کشوردر قالب 916 هزار خانوار معیشت خود را به طورمستقیم از طریق مراتع تامین می کنند.
سیدعلی خلیل پوراظهار داشت: در حال حاضر سالانه 5/10میلیون تن علوفه از مراتع برداشت می شود و50 درصد گوشت تولیدی کشوروابسته به علوفه مراتع است.

Read More →