گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

سفر

دوستان گرامی

آرامکوه تا أخر این هفته و بازگشت از سفر به‌روز نخواهد شد!

Read More →

حقوق زاگرس

اهالی منابع طبیعی و
محیط زیست،جنگلهای رویشگاه زاگرس را در قالب سه بخش میشناسند.کارشناسان ، لرستان
را با نزدیک به 1200000 هزار هکتار جنگل جزء زاگرس میانی به حساب آورده اند.

از این میزان جنگل
نزدیک به 850 هزار هکتار به درخت بلوط و 350 هزار هکتار به سایر درختان متعلق است.گونه
شاخص زاگرس درخت بلوط است و گونه هایی همچون درخت ارس(کاج کوهی) زالزالک، کیکم،

ارجن و … نیز در
عرصه های طبیعی لرستان یافت میشود.

به گزارش سازمان جنگلها و مراتع کشور…

Read More →

سبزپرس بار دیگر بازگشت

امروز سرانجام بعد از ۳۵ روز سبزپرس دوباره بازگشت . با حکم دادستان تهران .

خنده های یاسر همش جلوی چشمم بود امروز . هنوزم هست.

Read More →