گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

درخت


درختی زیبا و کهن در پای دیواره‌ی کهرود (جاده‌ی هراز)

سرنوشت ۱:
این عکس را روز ۲۴ آذر ۹۱ در هنگام گشت در روستای کهرود و در پای دیواره‌ی کهرود گرفتم. نام درخت را اگر می‌دانید برایم بنویسید.

سرنوشت ۲:
درخت مرا به یاد شعر زیبای عباس یمینی شریف انداخت.

سرنوشت ۳:
درختان، زمین ما را می‌پایند! آن‌ها را بپاییم!

به دست خود درختي مي نشانم
به پايش جوي آبي مي كشانم

كمي تخم چمن بر روي خاكش
براي يادگاري مي فشانم
 

درختم كم كم آرد بر گ و باري

بسازد بر سر خود شاخساري

چمن رويد در آنجا سبز و خرم

شود زير درختم سبزه زاري

به تابستان كه گرما رو نمايد

درختم چتر خود را مي گشايد

خنك مي سازد آنجا را ز سايه

دل هر رهگذر را مي ربايد

به پايش خسته اي بي حال و بي تاب

ميان روز گرمي مي رود خواب

شود بيدار و گويد : اي كه اينجا

درختي كاشتي روح تو شاداب

 سروده‌ی عباس يميني شريف

 

پ ن

در این روز با عباس محمدی و عزت عمرانی همراه بودم

 

Read More →

سکونت گاه های غیررسمی معضل مدیریت شهری ! (3)

 در دو شماره گذشته از سری مطالب با موضوع حاشیه نشینی کلیاتی به اختصار از وضعیت حاشیه نشینی در جهان و ایران اشاره کردم . اشاره شد که در مناطق حاشیه نشین کمبودهای شدیدی در دسترسی به آب ، فاضلاب بهداشتی ، سلامت ، آموزش و معابر ایمن به عنوان نیازهای اولیه وجود دارد . شکل گیری و ظاهر محلات حاشیه نشین دارای توصیف های کاملا متفاوت است . تفاوت انواع سکونت گاه ها و زاغه ها و بافت جمعیتی و … از آن جمله اند. در این مناطق داده های قابل اطمینانی نمی توان یافت هر چند میلیارد ها نفر در همچون جاهایی در کل جهان زندگی می کنند . از عمده ترین شباهت های سکونت گاه های غیررسمی میتوان به حق تصدی زمین غیر ایمن یا غیر شفاف از لحاظ حق مالکیت اشاره نمود . در این محلات اکثر ساکنین در زمین هایی اقدام به ساخت و ساز غیر قانونی و یا برپا کردن زاغه ها نموده اند که از جنبه حقوق مالکیت دارای اشکال و یا غیر شفاف هستند . این زمین ها یا بصورت غیررسمی تصدی گری گردیده اند و یا اینکه مالکیت خصوصی داشته و توسط افراد غیر تصاحب گردیده و با علم به نیاز و عدم آگاهی ساکنین که عمدتا مهاجران روستایی بوده اند مورد طمع و کلاهبرداری عده ای قرار گرفته اند و یا اینکه جزء منابع ملی و دولتی بوده اند که توسط ساکنین یا سودجویان مورد تعرض قرار گرفته اند !

مشخصات عمومی محلات زاغه نشین :

–        فاقد خدمات اولیه و زیرساخت ها هستند

–        تصدی گری های زمین بصورت غیر قانونی و غیرشفاف هستند

–        همه خانوارها  درآمد پایین دارند

–        شغل اکثر ساکنین به صورت غیر رسمی و ناپایدار است

–        پیچیدگی های حقوقی ، اجتماعی و اقتصادی بیداد می کند

–        مداخلات بخش های دولتی و عمومی فاقد برنامه ریزی بوده و سلایق متضاد به وضوح دیده می شود

اما  با این معضل عمومی شهرهای در حال توسعه عمدتا جهان سومی چه باید کرد ؟ در کشور های مختلف و شهرهای مبتلا به حاشیه نشینی راهکارهای مختلفی جهت حل مسئله انجام یافته است که می توان همه آنها را به شکل ذیل جمعبندی نمود :

1-     انهدام و تخریب سکونت گاه های غیررسمی در سطح وسیع  : در این نوع برخورد تمام منازل و واحدهای احداثی محلات حاشیه نشین بدون هیچ ملاحظه ای تخریب و با خاک یکسان میشود و هیچ گزینه ای برای ساکنین و جمعیت آواره شده وجود ندارد و مردم آواره شده ضربه شدید روحی و روانی را متحمل می شوند و همچنین برخوردهای قهر آمیز از هر دو طرف دیده می شود و ممکن است به مسائل دیگری نیز منتهی گردند . سالانه 5 میلیون نفر در جهان  به این شکل از خانه های غیررسمی آواره میشوند .

2-     تخلیه مردم ساکن در مناطق خطرناک و مخاطره آمیز زیست محیطی : گاهی اوقات عده ای از افراد با استفاده از شرایط خاص و عدم نظارت دستگاههای ذیربط محل های حریم جاده ای و خطوط انتقال برق و … را مورد ساخت و ساز قرار میدهند که این موضوع باعث تهدید افراد و زندگی آنها را فراهم میسازد ! برای همین جهت حفاظت از زیرساخت ها و سلامتی افراد اقدام به برچیدن خانه های احداثی این مناطق مینمایند !

3-     جابجایی موقت ساکنان زاغه ها : در برخی شهرهای بزرگ و توسعه یافته  جهت برچیدن زاغه ها و همسان سازی آنها با سیمای کلی شهر و عمدتا با هدف بهسازی سیمای شهری بدون در نظر گرفتن مسائل فرهنگی و بافت جمعیتی محلات  ، اقدام به جابجایی اهالی ساکن محلات نموده و پس از ساخت و ساز جدید که عمدتا بصورت چند طبقه و آپارتمانی است ، حاشیه نشین ها را در واحد های نوساز اسکان میدهند . هدف کلی در این روش استفاده از منابع و منافع موجود این محلات برای  بهسازی بوده است و یا از طریق افزودن واحد های تجاری برای توجیه اقتصادی طرح های احداث شده است . در حالی که تجربه نشان داده است که استفاده تجاری نمی تواند یارانه های مورد نیاز برای ساخت و ساز و نگهداری طرح را تامین نماید . همچنین استقرار خانوارها در همچون جاهایی که مغایر با فرهنگ و باورها و علایق است می تواند پایه های زندگی را ریشه کن نموده و حتی زیرساخت های اقتصادی جامعه را از بین ببرد . زیرا ساختمان های بلند مرتبه باعث از هم پاشیدگی و گمگشتگی جامعه محلی و شبه روستایی می گردد.

4-     بهسازی محل سکونت گاه های غیررسمی : در این روش با استفاده از نظرات و خواست های مردم محل و با حفظ و صیانت از منابع و رعایت منافع مردم و شهر زاغه ها و آلونک و خانه های غیر ایمن و معابر بهسازی میگردند که با توجه به اهمیت موضوع در مبحث بعدی به این موضوع اجمالا پرداخت خواهم کرد .

Read More →

آیین نامه اجرایی ماده 184قانون برنامه پنجم توسعه_ارزیابی راهبردی محیطی

شماره 37454 /ت47812هـ مورخ 30/2/1391

هيئت وزيران در جلسه مورخ 16/11/1390 به استناد ماده (184) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب1389ـ آيين‌نامه اجرايي ماده يادشده را به شرح زير تصويب نمود:

آيين‌نامه اجرايي ماده (184) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران

ماده1ـ در اين آيين‌نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند:
    الف ـ ارزيابي راهبردهاي محيطي: فرآيند نظام‌مند سنجش اثرات تجمعي راهبردها، برنامه‌ها و طرح‌هاي توسعه‌اي در سطوح ملي، منطقه‌اي و موضوعي.
    ب ـ نظام ارزيابي راهبردي محيطي: مجموعه راهبردهاي كلي، ساز و كارها و شاخص‌هايي كه براي ارزيابي راهبردي محيطي در سطوح ملي، منطقه‌اي و موضوعي تدوين و به اجرا درمي‌آيد.
    ج ـ سازمان: سازمان حفاظت محيط زيست
    د ـ شوراي عالي: شوراي عالي حفاظت محيط زيست
    هـ ـ شوراي هماهنگي: شورا‌هاي هماهنگي توسعه منطقه‌اي
    و ـ طرحها و برنامه‌هاي توسعه‌اي: مجموعه‌اي از فعاليتهاي توسعه‌زا كه با اهداف مشخص در يك بازه زماني معين در يكي از سطوح ملي يا منطقه‌اي به اجرا درمي‌آيد.
    ز ـ اثرات تجمعي: پيامدهاي محيط زيستي ناشي از مجموعه‌اي از فعاليتهاي انساني بر محيط زيست عرصه مورد ارزيابي.
    ح ـ حيطه‌يابي: ساز و كار تعيين محدوده و عمق بررسيهاي ارزيابي راهبردي
    ط ـ شاخص ظرفيت زيستي: معيار برآورد توانايي سرزمين براي تأمين نيازهاي انساني
    ي ـ شاخص اثرات محيطي: معيار برآورد اثرات فعاليتهاي انسان بر محيط زيست
ماده2ـ عناوين برنامه‌ها و طرحهاي توسعه‌اي در سطوح ملي، منطقه‌اي و موضوعي كه بايد مورد ارزيابي راهبردي محيطي قرار گيرند، توسط شوراي عالي تعيين مي‌گردد.
     

 

Read More →

معرفی کتاب:حفاظت از منابع فیزیکی تولید در کشاورزی(خاک و آب)

کتاب “حفاظت از منابع فیزیکی تولید در کشاورزی(خاک و آب)” نوشته ابراهیم پذیرا از سوی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران منتشر شد. به گزارش شبکه خبری آب ایران، مولف این کتاب، عضو هیأت علمی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی – تهران است که کتاب را در هفت فصل و 268 صفحه تألیف کرده است.

هفت فصل این کتاب شامل حفاظت منابع فیزیکی تولید(زمین و آب)؛ عوامل موثر بر گرایش به شوری منابع فیزیکی تولید؛ عوامل موثر در گرایش به شوری دیمزارها و زمین های شالیزار و راهکارهای مقابله با آن؛ مبانی نظری و عملی شوری زدایی نمک های محلول از نیمرخ خاک ها؛ اثرات کیفیت آب های مصرفی در عملیات آبیاری بر منابع فیزیکی تولید و محیط زیست و بیلان آب و نمک در رویشگاه گیاهان زراعی و باغی است.
علیرضا دائمی، سرپرست معاونت امور آب و آبفای وزارت نیرو و رئیس شورای عالی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران، در پیشگفتار این کتاب نوشته است:” شرایط اقلیمی کشور ایران به گونه ای است که بخش کشاورزی آن به شدت به آب برای تولید محصولات کشاورزی وابسته است. این وابستگی به حدی است که با وجود سطح نسبتا” یکسان اراضی سالانه زیر کشت دیم وفاریاب کشور، حدود 90 درصد فرآورده های کشاورزی از زراعت آبی حاصل می شود. در چنین شرایطی تأثیرات اقلیمی ناشی از پدیده خشکسالی و یا ترسالی می تواند اثرات منفی یا مثبت زیادی بر تولید محصولات کشاورزی و امنیت غذایی ایران داشته باشد.”

Read More →

ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی – اردیبهشت 92

محورهاي همايش:
1- آفات، بیماریها و IPM

2- تنش‌های محیطی و کشاورزی پایدار

3- میوه‌های ریز

4- علوم دام و طیور

5- اقتصاد، مدیریت، ترویج و بازاریابی کشاورزی

6- مکانیک ماشینهای کشاورزی، مکانیزاسیون و کشاورزی نوین

7- بحران‌های محیطی در کشاورزی


 
برگزار كنندگان: دانشگاه کردستان
مهلت ارسال چكيده مقالات: 20 اسفند 1391
مهلت ارسال متن كامل مقالات: 20 اسفند 1391
تاريخ برگزاري همايش: 25 و 26 اردیبهشت 92
سايت همايش: www.caar.ir
تلفن تماس دبيرخانه: 0871-6627724
آدرس دبيرخانه: سنندج- دانشگاه کردستان- دانشکده کشاورزی
محل برگزاري: دانشکده کشاورزی- دانشگاه کردستان
ایمیل:
tjavadi@uok.ac.ir

Read More →

تمهیدات بانیان جنگلبانی کشور

برخی عبارت ها اسناد بیداری و فرهیختگی و اوج نظرات بالنده کارشناسی است و گنجاندن آن عبارت ها به منزله مقاومت و ابرام و پافشاری بر اجرای نظرات است،  اندوخته ها و داشته های به جا گذاشته جنگلبانان بانی سازمان جنگلبانی سابق در قالب تمهیدات ، مخصوصاً در موضوع زمین خواری بیدادهایی هستند که  نمی توان به آنها چوب حراج زد و به تاراج برد.

ایکاش دسترسی به منابع علمی وگزارش های اقدام اجرایی وگزارش های سفرآسان بود،  البته در این دوسه دهه اخیر، به جای دود چراغ خوردن قدیم خاک خوردن مد شده ! باید به جای دود چراغ

Read More →