گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

استفتائات چند تن از فقها در مورد مجاز بودن کشتار حیوانات (خصوصا"‌ گربه و سگ

درپی کشتار بیرحمانه سگ ها توسط مامورین شهرداری و همچنین مردم عادی با چوب و سنگ و دار زدن…  و همچنین دریافت خبر کشتار گربه های مظلوم  با سم در بعضی از مجتمع ها بدست دیو صفتان… با دفتر استفتائات چند تن از آیات عظام تماس گرفته شد که نتایج آنرا در زیز میخوانید. 
 از این به…

Tagged →

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

پاسخی بگذارید