گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

بیست و دومین مسابقه نقاشی بین المللی کودکان برنامه محیط زیست سازمان ملل 2013

برنامه محیط زیست سازمان ملل بیست و دومین مسابقه بین المللی نقاشی کودکان را برگزار می کند.موضوع امسال این مسابقه، “آب سرچشمه زندگی، از کجا م

Read More →

درخواست از دانشگاهیان در ارتباط با دکتر کردوانی

دانشگاهیان ما (شامل استادان و دانشجویان)، حتی آن دسته که رشته شان محیط زیست، منابع طبیعی، و دیگر شاخه های مرتبط است، حضور شایسته ای در کا

Read More →

برگزاری کارگاه های آموزشی آب و خاک

موسسه تحقیقات زیست محیطی آب و خاک دانشگاه تهران و انجمن علوم خاک ایران برگزار می کند:
 1- کارگاه آموزشی مدل سازی بر مبنای هوش مصنوعی  در عل…

Read More →