گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

چرا معتقدم طرح عقیم سازی یا زنده گیری سگ های شهری به جایی نمی رسد؟!

پس از انتشار گفتگوی نگارنده با خبرگزاری مهر در خصوص طرح عقیم سازی یا زنده گیری سگ های شهری، در روزهای گذشته دوستان عزیزی از طریق پیام و یا د…

Read More →

مدیریت اراضی حریم منابع طبیعی و تأسیسات دولتی- 5

موضوع مدیریتی کارآمد
برای حفاظت و بهره برداری منابع ملی و دولتی  در مواردی چون انعقاد قرار داد اجاره اراضی بستر
و حریم رودخانه ها در شمال ک…

Read More →

برآورد خسارت به منابع طبیعی – 9

هر یک از منابع جنگلی
و یا مرتعی  نسبت به هم متفاوتند و هر یک
دارای ظرفیت های خاص به خود می باشد و هر یک با توان اکولوژیکی خود ، دارای یک جامعه…

Read More →

طرح ملی محیط یار در استان البرز کلید خورد.

به نقل از سایت خبری تحلیلی زیست بوم : با آغاز ماه مهر و مهربانی، “طرح ملی محیط یار” با هدف آموزش نکات محیط زیست به کودکان و دانش آموزان و با هم

Read More →