گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

جایگاه دفن زباله بروجرد مردم را کلافه کرد

محل کنونی دفن زباله شهر بروجرد علاوه بر اینکه مشکلاتی را برای اهالی اطراف این محل ایجاد کرده، مخاطرات زیست محیطی را نیز در پی داشته است که

Read More →

نارنجی پوش…!

نارنجی پوش شهرمان باشیم

اصلا تفاوت شهر نشینی و غارنشین بودن
یعنی همین!!

یعنی شهر را پاکیزه نگه داریم، هر
چند که انسانهای نخستین هم طبیعت را آلوده نمیکردند!!

امروز ما به جای آشغال زدایی مشغول
آشغال زایی هستیم!….

Read More →

پرهیز از افراط و لزوم برخورد منطقی و اثرگذار در برخورد با قربانی کردن حیوانات

در سالهای اخیر با نزدیک شدن به روز دهم ذیحجه تقویم قمری که برابر است با روز عید قربان، تبلیغاتی در مخالفت با قربانی کردن حیوانات در فضای مج

Read More →

معرفی روش های شیمیایی برای امحای پسماندهای پزشکی در کانادا

برای مشاهده مطلب تحت عنوان

  Chemical Disinfection Technologies as Treatment of Biomedical Waste
لینک زیر را ملاحظه نمایید.
 http://www.scribd.com/doc/110977665 

Read More →

ناهارخوران پر!

/ نویسنده: اسماعیل کهرم/ یادش به خیر، در زمان کودکی، بازی ای متداول بود که برای آشنایی کودکان با دنیای اطراف طراحی شده بود. پدر یا مادر اسم جانوران یا اشیایی را می گفتند و کودکان باید دانش خود را نسبت به قابلیت پرواز این جانوران و اشیا نشان می دادند. مثلامادر می گفت: کفتر  [ ادامه مطلب ]

Read More →

دستورالعمل کاربرد دستگاه اتوکلاو

برای مشاهده دستورالعمل اتوکلاو اینجا کلیک کنید.

Read More →

توافق: از آزمایشگاه تا شهر

 

 برای دوستانی که به مباحث مربوط عدم پذیرش تغییر اقلیم از سوی مردم عادی و تضاد بین توافق علمی و اجتماعی علاقمند هستند مطالعه ی زیر را توصیه می کنم.

 این مطالعه نشان می دهد که وجود توافق علمی در بین جوامع دانشگاهی و پژوهشی ضرورتا تامین کننده توافق اجتماعی نیست. مثلا در حالی که دانشمندان و مردم هر دو بر این باورند که استعمال سیگار منجر به بروز سرطان ریه می شود اما در مورد بحث گرم شدن جهانی چنین شرایطی وجود ندارد و در حالی که توافق قابل توجهی میان دانشمندان وجود دارد اما مردم عادی نه در این سطح موضوع را باور دارند و نه از توافق میان دانشمندان باخبرند.

بر اساس نتایج این مطالعه برجسته کردن توافق علمی باعث افزایش توافق اجتماعی می شود.

 

Lewandowsky, S., G. E. Gignac, et al. (2012). “The pivotal role of perceived scientific consensus in acceptance of science.” Nature Clim. Change advance online publication.

Although most experts agree that CO2 emissions are causing anthropogenic global warming (AGW), public concern has been declining. One reason for this decline is the ‘manufacture of doubt’ by political and vested interests, which often challenge the existence of the scientific consensus. The role of perceived consensus in shaping public opinion is therefore of considerable interest: in particular, it is unknown whether consensus determines people’s beliefs causally. It is also unclear whether perception of consensus can override people’s ‘worldviews’, which are known to foster rejection of AGW. Study 1 shows that acceptance of several scientific propositions—from HIV/AIDS to AGW—is captured by a common factor that is correlated with another factor that captures perceived scientific consensus. Study 2 reveals a causal role of perceived consensus by showing that acceptance of AGW increases when consensus is highlighted. Consensus information also neutralizes the effect ff worldview.

 

توافق اقلیمی

 

Read More →

توافق: از آزمایشگاه تا شهر

 

 برای دوستانی که به مباحث مربوط عدم پذیرش تغییر اقلیم از سوی مردم عادی و تضاد بین توافق علمی و اجتماعی علاقمند هستند مطالعه ی زیر را توصیه می کنم.

 این مطالعه نشان می دهد که وجود توافق علمی در بین جوامع دانشگاهی و پژوهشی ضرورتا تامین کننده توافق اجتماعی نیست. مثلا در حالی که دانشمندان و مردم هر دو بر این باورند که استعمال سیگار منجر به بروز سرطان ریه می شود اما در مورد بحث گرم شدن جهانی چنین شرایطی وجود ندارد و در حالی که توافق قابل توجهی میان دانشمندان وجود دارد اما مردم عادی نه در این سطح موضوع را باور دارند و نه از توافق میان دانشمندان باخبرند.

بر اساس نتایج این مطالعه برجسته کردن توافق علمی باعث افزایش توافق اجتماعی می شود.

 

Lewandowsky, S., G. E. Gignac, et al. (2012). “The pivotal role of perceived scientific consensus in acceptance of science.” Nature Clim. Change advance online publication.

Although most experts agree that CO2 emissions are causing anthropogenic global warming (AGW), public concern has been declining. One reason for this decline is the ‘manufacture of doubt’ by political and vested interests, which often challenge the existence of the scientific consensus. The role of perceived consensus in shaping public opinion is therefore of considerable interest: in particular, it is unknown whether consensus determines people’s beliefs causally. It is also unclear whether perception of consensus can override people’s ‘worldviews’, which are known to foster rejection of AGW. Study 1 shows that acceptance of several scientific propositions—from HIV/AIDS to AGW—is captured by a common factor that is correlated with another factor that captures perceived scientific consensus. Study 2 reveals a causal role of perceived consensus by showing that acceptance of AGW increases when consensus is highlighted. Consensus information also neutralizes the effect ff worldview.

 

توافق اقلیمی

 

Read More →

توافق: از آزمایشگاه تا شهر

 

 برای دوستانی که به مباحث مربوط عدم پذیرش تغییر اقلیم از سوی مردم عادی و تضاد بین توافق علمی و اجتماعی علاقمند هستند مطالعه ی زیر را توصیه می کنم.

 این مطالعه نشان می دهد که وجود توافق علمی در بین جوامع دانشگاهی و پژوهشی ضرورتا تامین کننده توافق اجتماعی نیست. مثلا در حالی که دانشمندان و مردم هر دو بر این باورند که استعمال سیگار منجر به بروز سرطان ریه می شود اما در مورد بحث گرم شدن جهانی چنین شرایطی وجود ندارد و در حالی که توافق قابل توجهی میان دانشمندان وجود دارد اما مردم عادی نه در این سطح موضوع را باور دارند و نه از توافق میان دانشمندان باخبرند.

بر اساس نتایج این مطالعه برجسته کردن توافق علمی باعث افزایش توافق اجتماعی می شود.

 

Lewandowsky, S., G. E. Gignac, et al. (2012). “The pivotal role of perceived scientific consensus in acceptance of science.” Nature Clim. Change advance online publication.

Although most experts agree that CO2 emissions are causing anthropogenic global warming (AGW), public concern has been declining. One reason for this decline is the ‘manufacture of doubt’ by political and vested interests, which often challenge the existence of the scientific consensus. The role of perceived consensus in shaping public opinion is therefore of considerable interest: in particular, it is unknown whether consensus determines people’s beliefs causally. It is also unclear whether perception of consensus can override people’s ‘worldviews’, which are known to foster rejection of AGW. Study 1 shows that acceptance of several scientific propositions—from HIV/AIDS to AGW—is captured by a common factor that is correlated with another factor that captures perceived scientific consensus. Study 2 reveals a causal role of perceived consensus by showing that acceptance of AGW increases when consensus is highlighted. Consensus information also neutralizes the effect ff worldview.

 

توافق اقلیمی

 

Read More →

توافق: از آزمایشگاه تا شهر

 

 برای دوستانی که به مباحث مربوط عدم پذیرش تغییر اقلیم از سوی مردم عادی و تضاد بین توافق علمی و اجتماعی علاقمند هستند مطالعه ی زیر را توصیه می کنم.

 این مطالعه نشان می دهد که وجود توافق علمی در بین جوامع دانشگاهی و پژوهشی ضرورتا تامین کننده توافق اجتماعی نیست. مثلا در حالی که دانشمندان و مردم هر دو بر این باورند که استعمال سیگار منجر به بروز سرطان ریه می شود اما در مورد بحث گرم شدن جهانی چنین شرایطی وجود ندارد و در حالی که توافق قابل توجهی میان دانشمندان وجود دارد اما مردم عادی نه در این سطح موضوع را باور دارند و نه از توافق میان دانشمندان باخبرند.

بر اساس نتایج این مطالعه برجسته کردن توافق علمی باعث افزایش توافق اجتماعی می شود.

 

Lewandowsky, S., G. E. Gignac, et al. (2012). “The pivotal role of perceived scientific consensus in acceptance of science.” Nature Clim. Change advance online publication.

Although most experts agree that CO2 emissions are causing anthropogenic global warming (AGW), public concern has been declining. One reason for this decline is the ‘manufacture of doubt’ by political and vested interests, which often challenge the existence of the scientific consensus. The role of perceived consensus in shaping public opinion is therefore of considerable interest: in particular, it is unknown whether consensus determines people’s beliefs causally. It is also unclear whether perception of consensus can override people’s ‘worldviews’, which are known to foster rejection of AGW. Study 1 shows that acceptance of several scientific propositions—from HIV/AIDS to AGW—is captured by a common factor that is correlated with another factor that captures perceived scientific consensus. Study 2 reveals a causal role of perceived consensus by showing that acceptance of AGW increases when consensus is highlighted. Consensus information also neutralizes the effect ff worldview.

 

توافق اقلیمی

 

Read More →

Page 1 of 212