گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

مدیریت اراضی حریم منابع طبیعی و تأسیسات دولتی- 3

واگذاری اراضی ملی
شامل جنگل مرتع بیشه و اراضی جنگلی و اراضی دولتی شامل بیابان و موات  و اراضی زمین شهری و مجهول المالک وخالصه و هر
نوع  ارا

Read More →

آقای کردوانی، لطفا مصاحبه ی محیط زیستی نکنید!

پیش از این به صورت کم و بیش مفصل، درباره ی عقاید آشفته ی دکتر پرویز کردوانی در زمینه ی بیابان و محیط زیست و… نوشته ام (اینجا). 
 ما مردمی …

Read More →

آقای کردوانی، لطفا مصاحبه ی محیط زیستی نکنید!

پیش از این به صورت کم و بیش مفصل، درباره ی عقاید آشفته ی دکتر پرویز کردوانی در زمینه ی بیابان و محیط زیست و… نوشته ام (اینجا). 
 ما مردمی …

Read More →

فراخوان جایزه دانشمند جوان انسان و کره مسکون 2013

یونسکو هر سال با هدف تشویق دانشمندان جوان کشورهای در حال توسعه به تحقیق در خصوص مسائل مرتبط با ذخیره‌گاه‌های زیستکره و همچنین تبادل اطلاع…

Read More →

دومین کنفرانس و نمایشگاه مدیریت انرژي در صنایع نفت و گاز- آذرماه 1391

 در تولید هر محصولی، چهار عامل مواد اولیه، سرمایه، نیروی انسانی و انرژی دخیل هستند. از سوی دیگر در مصرف همین محصول تولیدی، صرفا انرژی است ک

Read More →