گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

نشانه هایی از حضور یوز در طبیعت بختیاری

کوشان مهران عزیز بر بنیاد برخی مستندات و نشانه ها، در یادداشتی به تحلیل حضور یوز در کمتر از ۵ دهه پیش در طبیعت بختیاری پرداخته و آن را برای …

Read More →

جوجه فلامینگوهای مهارلو ازلانه در آمدند

جوجه فلامینگوهای تالاب مهارلوی فارس از لانه درآمده و بالغ شده اند و شرایط لازم برای زیست این گونه ها نیز در مهارلو فراهم است. مهارلو در 15 کی…

Read More →

خشكسالي عامل رواج آفات در جنگلهای چهارمحال و بختاری

خشکسالیهای اخیر موجب کاهش مقاومت درختان جنگلهای استان چهار محال و بختیاری شده و زمینه رشد آفات و بیماریها بر روی گیاهان و درختان جنگلی این…

Read More →