گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

نافرمانی در کوه… و بروز حادثه

این مقاله، نخستین بار به تاریخ 1/6/1387 در تارنمای انجمن کوه نوردان ایران درج شد و در این جا، با اندکی ویرایش، افزودن یکی دو مورد خاطره، و اضافه…

Read More →

تعلیق ۳ ماهه‌ی انجمن کوه‌نوردان ایران – بخش یک

آنچه گذشت:روز یک‌شنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۱ نامه‌ای از وزارت کشور به دفتر انجمن کوه‌نوردان رسید که خبر از تعلیق ۳ ماهه‌ی انجمن می‌داد. نامه‌ی

Read More →

سزای ارزان خرین نفروختن است

خبر سايه سنگين دلالان بر سر كشاورزي البته خبر جديدي نيست اما انتظار اين بود اخبار جديد نويد بخش باشد و فضاي ايجاد شده  براي دلالي محو شود اي…

Read More →

گــر بــه سیــاه کـوچـولـــو

تو هم از این دنیای کثیف رفتی.. گربه سیاه کوچولو…
تو فقط 3 ماه طعم زندگی را چشیدی..
زود رفتی.. چرا برادرت را تنها گذاشتی… چرا اینکار را کردی..
میدونم برادرت  بزودی میاد پیشت.. شایدفردا.. یا پس فردا ..
مقصر من بودم؟.. من فقط 10 دقیقه دیر کردم.. اینقدر گرسنه بودی؟…
چی فکر کردی .. …

Read More →

بررسی جایگاه محیط زیست در فیسبوک فارسی (بخش سوم، حامیان حیوانات)

پیش از این در دو مطلب جداگانه، بر اساس پژوهشی که انجام داده بودم به بررسی مطالب ارسالی توسط گروههای زیست محیطی و افراد فعال زیست محیطی در ف

Read More →