گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

بررسی حادثه ی گاشربروم یک و مرگ زنده یاد اوراز

(تارخ نگارش مقاله: اردیبهشت 1383)
کوه­نوردی و خطر
ورزش کوه­نوردی، با خطر همراه است. معمولا بخشی از هر کتاب آموزش کوه­نوردی، اختصاص به شنا…

Read More →

بازخوانی دو حادثه

از دیرباز، موضوع حادثه در کوهستان ذهن مرا کم و بیش مشغول داشته است؛ حادثه با ماجراجویی پیوندی ناگسستنی دارد و کوه نوردی بدون ماجراجویی، دس

Read More →