گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

آب در کوزه… و ما، کوزه را با لگد می شکنیم!

نگاهی به برخورد ما و دیگران با پارک های جنگلی
کوشان مهران- شایعه ی فروش پردیسان به بهایی ناچیز، در کنار نابودکردن باغ های اراج، به جای دل …

Read More →

تنها تو بخوان

فرزانه ای را گفتم  از چه این لایحه کذائی جامع منابع طبیعی اصرار برواگذاری کویرها وبیابانها ومراتع فقیر به سرمایه گزاران دارد.مرد فرزانه در پاسخ گفت مسند نشینان بلاد خارجه اگر از این فرصت میمون بهره برده وبه واسطه قرابت با مجلس نشینان موفق به قبول این قانون شوند دیگر نگران تجاوز به عرصه های ملی نخواهند بود. و در آن صورت به مفت صاحب صدها هکتار زمین شده اند که زمانی 50 هکتار بوده واکنون به این میزان رسیده واز قبال فروش اسناد آن خواهند توانست ایام کهولت را شاید به جوانی تبدیل کنند.

Read More →

خورشید سیاه می خواند.

گروه موسیقی «خورشید سیاه» کنسرت خود را به مناسبت روز مبارزه با خشونت علیه حیوانات برگزار می کند. کنسرت این گروه قرار است روز 16 شهریور ماه رو…

Read More →

معرفی کتاب : کویر ارواح ؛ گذری بر ریگ جن با نگاهی به پارك ملی كویر

شناسنامه کتاب :
عنوان : کویر ارواح ؛ گذری بر ریگ جن با نگاهی به پارک ملی کویر
مولف : اسماعیل میران زاده
چاپ اول – پاییز 1390
171 صفحه
شناسايي ريگ

Read More →

ذبح شعور در پای شعار!

در حالی شاهد نابودی تدریجی فضای سبز درختی در مرتفع ترین سکونتگاه شهری کشور – شهر بروجن – هستیم که گرد و غبار تالاب های خشکیده و دشت های بی آب و فرونشسته این دیار به همراه گرد و غبارهای عربی، در سال های اخیر هوای نفس گیری را برای اهالی بام ایران رقم زده […]

Read More →

سنجش انتشار دی اکسید کربن شرکت های هواپیمایی

 

اهداف کاهش انتشار که در پیمان کیوتو معین شده است انتشار ناشی از پرواز هواپیماها را در بر نمیگیرد چرا که اندازه گیری میزان انتشار این صنعت بسیار دشوار است. خصوصا اینکه داده های مرتبط با میزان سوخت مصرف شده توسط شرکت های مختلف هواپیمایی داده های محرمانه ای محسوب می شود.

در این میان یک گروه پژوهشی در نیوزلند تلاش کرده است تا این مشکل را برطرف کند. بر این منظور این تیم با استفاده از میزان سوخت گیری هواپیماها به این نتیجه رسیده اند که میزان تولید دی اکسید کربن طی هر پرواز 0.69 کیلوگرم (برای مسیرهای طولانی) و 0.82 کیلوگرم (برای مسیرهای کوتاه)  به ازای هر تن-کیلومتر است. این تخمین همچنان برای پروازهای باری نیز صورت پذیرفته است.

 

پرواز و دی اکسید کربنOliver J.A. Howitt, Michael A. Carruthers, Inga J. Smith, Craig J. Rodger, Carbon dioxide emissions from international air freight, Atmospheric Environment, Volume 45, Issue 39, December 2011, Pages 7036-7045, ISSN 1352-2310, 10.1016/j.atmosenv.2011.09.051.
(http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1352231011010144)
Keywords: International air freight; Carbon dioxide emissions; Greenhouse gas emissions; New Zealand trade; Aeroplane passenger emissions; Aeroplane emission factors

Greenhouse gas emissions from international air transport were excluded from reduction targets under the Kyoto Protocol, partly because of difficulties with quantifying and apportioning such emissions. Although there has been a great deal of recent research into calculating emissions from aeroplane operations globally, publicly available emissions factors for air freight emissions are scarce. This paper presents a methodology to calculate the amount of fuel burnt and the resulting CO2 emissions from New Zealand’s internationally air freighted imports and exports in 2007. This methodology could be applied to other nations and/or regions. Using data on fuel uplift, air freight and air craft movements, and assumptions on mean passenger loadings and the mass of passengers and air freight, CO2 emissions factors of 0.82 kg CO2 per t-km and 0.69 kg CO2 per t-km for short-haul and long-haul journeys, respectively, were calculated. The total amount of fuel consumed for the international air transport of New Zealand’s imports and exports was calculated to be 0.21 Mt and 0.17 Mt respectively, with corresponding CO2 emissions of 0.67 Mt and 0.53 Mt.

photo: Mike Powell via flickr.

 

Read More →

سنجش انتشار دی اکسید کربن شرکت های هواپیمایی

 

اهداف کاهش انتشار که در پیمان کیوتو معین شده است انتشار ناشی از پرواز هواپیماها را در بر نمیگیرد چرا که اندازه گیری میزان انتشار این صنعت بسیار دشوار است. خصوصا اینکه داده های مرتبط با میزان سوخت مصرف شده توسط شرکت های مختلف هواپیمایی داده های محرمانه ای محسوب می شود.

در این میان یک گروه پژوهشی در نیوزلند تلاش کرده است تا این مشکل را برطرف کند. بر این منظور این تیم با استفاده از میزان سوخت گیری هواپیماها به این نتیجه رسیده اند که میزان تولید دی اکسید کربن طی هر پرواز 0.69 کیلوگرم (برای مسیرهای طولانی) و 0.82 کیلوگرم (برای مسیرهای کوتاه)  به ازای هر تن-کیلومتر است. این تخمین همچنان برای پروازهای باری نیز صورت پذیرفته است.

 

پرواز و دی اکسید کربنOliver J.A. Howitt, Michael A. Carruthers, Inga J. Smith, Craig J. Rodger, Carbon dioxide emissions from international air freight, Atmospheric Environment, Volume 45, Issue 39, December 2011, Pages 7036-7045, ISSN 1352-2310, 10.1016/j.atmosenv.2011.09.051.
(http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1352231011010144)
Keywords: International air freight; Carbon dioxide emissions; Greenhouse gas emissions; New Zealand trade; Aeroplane passenger emissions; Aeroplane emission factors

Greenhouse gas emissions from international air transport were excluded from reduction targets under the Kyoto Protocol, partly because of difficulties with quantifying and apportioning such emissions. Although there has been a great deal of recent research into calculating emissions from aeroplane operations globally, publicly available emissions factors for air freight emissions are scarce. This paper presents a methodology to calculate the amount of fuel burnt and the resulting CO2 emissions from New Zealand’s internationally air freighted imports and exports in 2007. This methodology could be applied to other nations and/or regions. Using data on fuel uplift, air freight and air craft movements, and assumptions on mean passenger loadings and the mass of passengers and air freight, CO2 emissions factors of 0.82 kg CO2 per t-km and 0.69 kg CO2 per t-km for short-haul and long-haul journeys, respectively, were calculated. The total amount of fuel consumed for the international air transport of New Zealand’s imports and exports was calculated to be 0.21 Mt and 0.17 Mt respectively, with corresponding CO2 emissions of 0.67 Mt and 0.53 Mt.

photo: Mike Powell via flickr.

 

Read More →

سنجش انتشار دی اکسید کربن شرکت های هواپیمایی

 

اهداف کاهش انتشار که در پیمان کیوتو معین شده است انتشار ناشی از پرواز هواپیماها را در بر نمیگیرد چرا که اندازه گیری میزان انتشار این صنعت بسیار دشوار است. خصوصا اینکه داده های مرتبط با میزان سوخت مصرف شده توسط شرکت های مختلف هواپیمایی داده های محرمانه ای محسوب می شود.

در این میان یک گروه پژوهشی در نیوزلند تلاش کرده است تا این مشکل را برطرف کند. بر این منظور این تیم با استفاده از میزان سوخت گیری هواپیماها به این نتیجه رسیده اند که میزان تولید دی اکسید کربن طی هر پرواز 0.69 کیلوگرم (برای مسیرهای طولانی) و 0.82 کیلوگرم (برای مسیرهای کوتاه)  به ازای هر تن-کیلومتر است. این تخمین همچنان برای پروازهای باری نیز صورت پذیرفته است.

 

پرواز و دی اکسید کربنOliver J.A. Howitt, Michael A. Carruthers, Inga J. Smith, Craig J. Rodger, Carbon dioxide emissions from international air freight, Atmospheric Environment, Volume 45, Issue 39, December 2011, Pages 7036-7045, ISSN 1352-2310, 10.1016/j.atmosenv.2011.09.051.
(http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1352231011010144)
Keywords: International air freight; Carbon dioxide emissions; Greenhouse gas emissions; New Zealand trade; Aeroplane passenger emissions; Aeroplane emission factors

Greenhouse gas emissions from international air transport were excluded from reduction targets under the Kyoto Protocol, partly because of difficulties with quantifying and apportioning such emissions. Although there has been a great deal of recent research into calculating emissions from aeroplane operations globally, publicly available emissions factors for air freight emissions are scarce. This paper presents a methodology to calculate the amount of fuel burnt and the resulting CO2 emissions from New Zealand’s internationally air freighted imports and exports in 2007. This methodology could be applied to other nations and/or regions. Using data on fuel uplift, air freight and air craft movements, and assumptions on mean passenger loadings and the mass of passengers and air freight, CO2 emissions factors of 0.82 kg CO2 per t-km and 0.69 kg CO2 per t-km for short-haul and long-haul journeys, respectively, were calculated. The total amount of fuel consumed for the international air transport of New Zealand’s imports and exports was calculated to be 0.21 Mt and 0.17 Mt respectively, with corresponding CO2 emissions of 0.67 Mt and 0.53 Mt.

photo: Mike Powell via flickr.

 

Read More →

سنجش انتشار دی اکسید کربن شرکت های هواپیمایی

 

اهداف کاهش انتشار که در پیمان کیوتو معین شده است انتشار ناشی از پرواز هواپیماها را در بر نمیگیرد چرا که اندازه گیری میزان انتشار این صنعت بسیار دشوار است. خصوصا اینکه داده های مرتبط با میزان سوخت مصرف شده توسط شرکت های مختلف هواپیمایی داده های محرمانه ای محسوب می شود.

در این میان یک گروه پژوهشی در نیوزلند تلاش کرده است تا این مشکل را برطرف کند. بر این منظور این تیم با استفاده از میزان سوخت گیری هواپیماها به این نتیجه رسیده اند که میزان تولید دی اکسید کربن طی هر پرواز 0.69 کیلوگرم (برای مسیرهای طولانی) و 0.82 کیلوگرم (برای مسیرهای کوتاه)  به ازای هر تن-کیلومتر است. این تخمین همچنان برای پروازهای باری نیز صورت پذیرفته است.

 

پرواز و دی اکسید کربنOliver J.A. Howitt, Michael A. Carruthers, Inga J. Smith, Craig J. Rodger, Carbon dioxide emissions from international air freight, Atmospheric Environment, Volume 45, Issue 39, December 2011, Pages 7036-7045, ISSN 1352-2310, 10.1016/j.atmosenv.2011.09.051.
(http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1352231011010144)
Keywords: International air freight; Carbon dioxide emissions; Greenhouse gas emissions; New Zealand trade; Aeroplane passenger emissions; Aeroplane emission factors

Greenhouse gas emissions from international air transport were excluded from reduction targets under the Kyoto Protocol, partly because of difficulties with quantifying and apportioning such emissions. Although there has been a great deal of recent research into calculating emissions from aeroplane operations globally, publicly available emissions factors for air freight emissions are scarce. This paper presents a methodology to calculate the amount of fuel burnt and the resulting CO2 emissions from New Zealand’s internationally air freighted imports and exports in 2007. This methodology could be applied to other nations and/or regions. Using data on fuel uplift, air freight and air craft movements, and assumptions on mean passenger loadings and the mass of passengers and air freight, CO2 emissions factors of 0.82 kg CO2 per t-km and 0.69 kg CO2 per t-km for short-haul and long-haul journeys, respectively, were calculated. The total amount of fuel consumed for the international air transport of New Zealand’s imports and exports was calculated to be 0.21 Mt and 0.17 Mt respectively, with corresponding CO2 emissions of 0.67 Mt and 0.53 Mt.

photo: Mike Powell via flickr.

 

Read More →

سنجش انتشار دی اکسید کربن شرکت های هواپیمایی

 

اهداف کاهش انتشار که در پیمان کیوتو معین شده است انتشار ناشی از پرواز هواپیماها را در بر نمیگیرد چرا که اندازه گیری میزان انتشار این صنعت بسیار دشوار است. خصوصا اینکه داده های مرتبط با میزان سوخت مصرف شده توسط شرکت های مختلف هواپیمایی داده های محرمانه ای محسوب می شود.

در این میان یک گروه پژوهشی در نیوزلند تلاش کرده است تا این مشکل را برطرف کند. بر این منظور این تیم با استفاده از میزان سوخت گیری هواپیماها به این نتیجه رسیده اند که میزان تولید دی اکسید کربن طی هر پرواز 0.69 کیلوگرم (برای مسیرهای طولانی) و 0.82 کیلوگرم (برای مسیرهای کوتاه)  به ازای هر تن-کیلومتر است. این تخمین همچنان برای پروازهای باری نیز صورت پذیرفته است.

 

پرواز و دی اکسید کربنOliver J.A. Howitt, Michael A. Carruthers, Inga J. Smith, Craig J. Rodger, Carbon dioxide emissions from international air freight, Atmospheric Environment, Volume 45, Issue 39, December 2011, Pages 7036-7045, ISSN 1352-2310, 10.1016/j.atmosenv.2011.09.051.
(http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1352231011010144)
Keywords: International air freight; Carbon dioxide emissions; Greenhouse gas emissions; New Zealand trade; Aeroplane passenger emissions; Aeroplane emission factors

Greenhouse gas emissions from international air transport were excluded from reduction targets under the Kyoto Protocol, partly because of difficulties with quantifying and apportioning such emissions. Although there has been a great deal of recent research into calculating emissions from aeroplane operations globally, publicly available emissions factors for air freight emissions are scarce. This paper presents a methodology to calculate the amount of fuel burnt and the resulting CO2 emissions from New Zealand’s internationally air freighted imports and exports in 2007. This methodology could be applied to other nations and/or regions. Using data on fuel uplift, air freight and air craft movements, and assumptions on mean passenger loadings and the mass of passengers and air freight, CO2 emissions factors of 0.82 kg CO2 per t-km and 0.69 kg CO2 per t-km for short-haul and long-haul journeys, respectively, were calculated. The total amount of fuel consumed for the international air transport of New Zealand’s imports and exports was calculated to be 0.21 Mt and 0.17 Mt respectively, with corresponding CO2 emissions of 0.67 Mt and 0.53 Mt.

photo: Mike Powell via flickr.

 

Read More →