گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

بازدید از سد کارون 3

انجمن زیست محیطی برگ سبز زاگرس لرستان، به تازگی بازدیدی از دریاچه ی سد کارون 3 داشته و در پی آن نامه ی زیر را برای  نماینده ی ایذه در مجل…

Read More →

در کنفرانس ریو + 20 چه می گذرد؟(قسمت اول)

به نقل از سایت بوم سا : در کنفرانس ریو+20 چه می گذرد؟  1. موسسات مالی جهانی سرمایه گذاری 175 بیلیون دلاری بر روی حمل و نقل پایدار را اعلام کردند چ…

Read More →

استخدام کارشناسان منابع طبیعی

مشکلات پیش روی منابع طبیعی ومحیط زیست کشور بر هیچ کارشناس درد آشنائی پوشیده نیست .یکی ازهمین دست مشکلات  بخصوص در سالهای اخیر به عدم جذب

Read More →