گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

روزهای آرام "گور"

منطقه حفاظت شده بهرام گور فارس درپی بارشهایی که صورت گرفت و تدابیر مناسبی که اتخاذ شده اکنون برای زیستمندان منطقه نظیر گورخر به عرصه ای من

Read More →

آشنایی با کنفرانس جهانی محیط زیست

 
کنفرانس سازمان ملل متحد درباره محیط زیست و انسان
کنفرانس جهانی محیط زیست (استکهلم-1972)
این کنفرانس از پنجم تا شانزدهم ژوئن 1972 ( خرداد 1351) در …

Read More →

وکیل پرونده حقوقی متروی اصفهان: دیوارهای مدخل ورودی مدرسه چهارباغ تخریب شد

وکیل پرونده حقوقی متروی اصفهان گفت: متروی اصفهان قبل از راه‌اندازی رسمی، زهر خود را بر چهارباغ 400 ساله اصفهان ریخت.محمدعلی دادخواه امروز…

Read More →

بررسی جایگاه محیط زیست در فیسبوک فارسی (بخش نخست، گروه ها)

بررسی جایگاه محیط زیست در فیسبوک فارسی (بخش نخست، گروه ها)

آیا فیسبوک فارسی کمکی به وضعیت محیط زیست کرده است؟ میزان اثرگذاری فیسبوک تا چه حد است؟ صفحات و گروههای فیسبوک فارسی به چه موضوعاتی می پردا

Read More →