گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

ماده 188 قانون برنامه پنجم توسعه اجرایی می شود.

بر این اساس اخذ مجوز موردی از محیط زیست از ابتدای سال 1391 برای کلیه واحدهای صنعتی ، تولیدی رده های ۱ الی ۶ موضوع ماده ۳ ضوابط و معیارهای استقر…

Read More →

زمینخواری در گذر زمان

تشکیل شورای حفظ حقوق بیت المال در قالب ماده 5 لایحه جامع منابع طبیعی می تواند نوید خوبی برای ساختار سازی حفظ و صیانت از اموال عمومی ملی شده و…

Read More →