گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

پیشنهاد برای لایحه جامع منابع طبیعی – فصل دوم بند . ب . جزء سه

مدیریت علمی فنی مناطق بیابانی
بیابان سطح وسیعی از پهنة جغرافیائی کشور است و البته باید بین بیابان بالاصاله و بیابان زائی موسوم ، آنچه که از…

Read More →

سد خاتم الانبیا شکست!

یک سد دیگر شکست، و لابد سد سازان بی آن که توضیحی درباره ی یکی از ادعاهای همیشگی شان یعنی “مهار سیل توسط سد” بدهند، از محل بودجه ی ملی خسارت …

Read More →

بوشلمبوهای خلیج فارس

بوشلمبوهای خلیج فارس .. یکی از جانداران نسبتا” ناشناختهء ایران بوشلمبو هست . بوشلمبو موجودی دو زیست و در مجموع جزو خانوادهء گاوماهی هاست و بیشتر در گل و لای سواحل خلیج فارس و گاه در سواحل رودخانه هایی که در جنوب کشورمان به خلیج فارس می ریزند زندگی می کند . بوشلمبو از آب

Read More →

اقدامات اداره حفاظت محیط زیست کاشمر در روز 13 فروردین – سال 91

اقدامات اداره حفاظت محیط زیست کاشمر در روز 13 فروردین  – سال 91

 
 اقدامات اداره حفاظت محیط ز یست کاشمر در روز 13 فروردین

احتراماً به استحضار میرساند به منظور تنویر افکار عمومی ، ترویج فرهنگ زیست محیطی و…

Read More →

بهره برداری منطقی از منابع طبیعی، مطلبی از یک آشنا

امروز کوشان مهران عزیز یا همان اشکار خودمان مطلبی را در خصوص جنگل ابر و امکان استفاده بهینه از آن به عنوان یک پارک ملی را مطرح کرد که پیشنه

Read More →