گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

باز هم تغییری دیگر در پردیسان!(نگاهی به تغییر و تحول مدیران و کیفیت مدیریت محیط زیست در ایران)

باز هم تغییری دیگر در پردیسان!این جمله دیگر
برایمان شناخته شده است!هر چند وقت یکبار این تیتر در صدر اخبار پايگاه خبري
سبزپرس قرار میگرفت!س…

Read More →

پیشنهاد برای لایحه جامه منابع طبیعی – فصل دوم بند . ب . جزء یک

درعلت برهم زدن و بالا پائین کردن برخی مواد و تبصره باید بگویم همة ما با کلماتی از سکوت و سکون قانون ، درز و شکاف شنیدیم و اینکه چرا کسی می توا…

Read More →