گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

سال نو مبارک

بی اجازه تو تلفنت را به دو دوست دیگر دادم تا اول فروردین به سراغت بیایند و توصیه کرده ام که تا آخر سال رهایت نکنند. آن دو دوست خوشبختی و سعادت…

Read More →

برای تو که بهترین بودی و سی و سه سالگی را ندیدی

برای تو که بهترین بودی و سی و سه سالگی را ندیدی

“با همین دیدگان اشک آلود / و از همین روزن گشوده به دود / به پرستو به گل به سبزه درود”
درود می گویم به ترنم بهاری، اما گریه سر می دهم با دلی که از…

Read More →