گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

ارائه الگوی ارزشگذاری مکانی كاركرد جذب گاز دی‌اکسيد کربن، در جنگل‌های خزری ايران

نغمه مبرقعی

استاديار پژوهشکده علوم محيطی دانشگاه شهيد بهشتی

غلامعلی شرزه‌ای

دانشيار گروه اقتصاد اجتماعی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

مجيد مخدوم

استاد دانشكده منابع طبيعی دانشگاه تهران

احمدرضا ياوری

داتشيار گروه برنامه‌ريزی و مديريت، دانشكده محيط زيست، دانشگاه تهران

حميدرضا جعفری

دانشيار گروه برنامه‌ريزی و مديريت، دانشكده محيط زيست، دانشگاه تهران

چکیده

جنگلها فراهم‌كننده خدمات اکوسيستمی مهمی هستند که اغلب بازاری برای تعيين ارزش اين خدمات وجود ندارد. در ميان خدمات غير بازاری ارائه شده به وسيله اکوسيستم‌هاي جنگلی، خدمت تنظيم گازهای اتمسفری و به‌ويژه جذب و ذخيره‌سازي دی‌اکسيدکربن از اهميت ويژه‌ای
برخوردار است، زيرا گياهان با جذب دی‌اکسيدکربن و استفاده از آن در فرايند
فتوسنتز، علاوه بر توليد زيست توده گياهی و رهاسازی اکسيژن،
يکی از مهمترين ذخيره‌گاه‌های کربن در زمين به شمار آمده و نقش مؤثری در
کاهش آثار ناشی از پديده گلخانه‌ای دارند. نکته قابل توجه در اين رابطه آن است که تفاوت موجود در ميزان تراکم زيست توده گياهی، وضعيت توپوگرافيک منطقه، نوع گونه‌ها و ميزان رويش در هکتار موجب شده تا جذب دی‌اکسيدکربن در مناطق جنگلی به گونه‌ای غيرهمگن صورت پذيرفته و از توزيع مکانی يکسانی برخوردار نباشد. ناديده
پنداشتن اين تفاوتها و انجام برآوردهای ميانگين از ارزش اين خدمت می‌تواند
منجر به بروز خطا در محاسبات و بالطبع برنامه‌ريزی‌های مبتنی بر آنها شود. در اين مطالعه، الگويی برای دستيابی به توزيع مکانی ارزش خدمت اکوسيستمی جذب دی‌اکسيد کربن توسط درختان با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايی ارائه شده است. در اين روش با استفاده از تيپ جنگل، نوع گونه‌ها، ميزان تراکم پوشش گياهی و ميزان رويش
سالانه در هکتار ابتدا نقشه ميزان رويش سالانه در هکتار تهيه شده و سپس با
استفاده از رابطه ميان ميزان توليد زيست توده گياهی و ميزان جذب دی‌اکسيدکربن نقشه ميزان دی‌اکسيدکربن جذب‌شده توسط اکوسيستم جنگلی تدوين می‌شود. در ادامه به منظور ارزش‌گذاری اين خدمت اکوسيستمی از روش هزينه جايگزين که يکی از روش‌های مبتنی بر هزينه در اقتصاد محيط زيست محسوب می‌شود، استفاده شده و بدين ترتيب دستيابی به نقشه توزيع مکانی ارزش جذب دی‌اكسيدکربن توسط درختان جنگلی ميسر شده است. نتايج اين تحقيق نشان می‌دهد عرصه ۲۰۵۸۲ هکتاری از منطقه مورد مطالعه، سالانه از ارزشی بالغ بر ۸۰ ميليارد ريال در رابطه با جذب گاز دی‌اکسيد کربن برخوردار است.

متن مقاله را در اینجا بخوانید!

Read More →

رودها را آزاد کنید!

عباس محمدی- سبز پرس
14 مارچ برابر با 24 اسفند، “روز جهانی حفاظت رودخانه ها” نامیده شده است. این نام گذاری، در پی جنبش های منتقد سد سازی و فعالیت…

Read More →

بدون شرح …

بدون شرح …

Read More →

آسیا، اقلیم و مهاجرت

 در فصل سوم تزم که دو هفته ی پیش تمامش کردم به این نتیجه رسیدم که تغییر اقلیم می تواند در طی پنجاه سال آینده تا ده میلیون نفر به مهاجرین دا

Read More →

اقلیم همچنان متغیر

 استرالیا در طی دو سال گذشته بارندگی بی سابقه ای را تجربه کرده که تا کنون در رکوردهای بارش مشاهده نشده است و دمای هوا در تابستان سال جاری

Read More →

غفلت مجلس در حفاظت عملی از محیط زیست

طبق اصل شصت و هفتم قانون اساسي، نمايندگان مجلس سوگند مي‌خورند از قانون
اساسي دفاع كنند و به حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پايبند باشند. يكي ا…

Read More →

بنفشه زار

روزنامه جام جم:
راديو فرهنگ امسال نيز همگام با فرارسيدن سال نو به استقبال بهار مي‌رود. در همين خصوص گروه مطالعات فرهنگي راديو فرهنگ با ويژه برنامه ساز نوروز از 29 اسفند تا 13 فرودين 1391 هر روز از ساعت 9 الي 12 برنامه‌اي شاد و مفرح را ارائه مي‌كند.

مدير گروه مطالعات فرهنگي راديو فرهنگ؛ محمدصادق رحمانيان با اشاره به اين نكته كه راديو فرهنگ رسانه‌اي تخصصي ـ عمومي در حوزه مباحث فرهنگي است، مي‌گويد: گروه مطالعات فرهنگي نيز تلاش مي‌كند مباحث هنري، ادبي، اجتماعي، تاريخي و فرهنگي را در قالب برنامه‌هاي خود به گونه‌اي بگنجاند كه با كلامي شيوا و ساده پاسخگوي نياز‌هاي فرهنگي جامعه باشد.

اميررضا راز، تهيه‌كننده و سردبير برنامه ساز نوروز، مي‌گويد: اصل شادي‌آفريني يكي از گرايش‌هاي اصلي و مورد توجه ايام نوروز است كه ضمن تاكيد بر شادي و نشاط‌آور بودن برنامه، گروه مطالعات فرهنگي راديو فرهنگ، مي‌كوشد به بررسي نوروز در اقصا نقاط ايران و آشنايي با فرهنگ مردم از ابعاد مختلف بپردازد.

بنفشه زار

كارشناس اين بخش عبدالرضا باقري است. وي مي‌گويد: در همه‌جاي ايران مناطقي زيبا و ديدني وجود دارد كه كمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند. در اين برنامه سعي دارم جاذبه‌هاي طبيعي گردشگري را معرفي كنم. گردشگري طبيعي در ايران مهجور است. مسافران در طول مسير به طبيعت بي‌نظير ايران توجهي ندارند و فقط از شهري به شهر ديگر سفر مي‌كنند، در صورتي كه مي‌توانند در مسير خود از ديدني‌هاي طبيعت نيز بهره‌مند شوند. براي نمونه در استان سمنان 2 نوع آب و هواي مختلف داريم و همين تغيير آب و هوا باعث شده جنگل ابر كه يكي از ذخاير طبيعي و ديدني دنياست در اين منطقه تشكيل شود.


 

Read More →

علت بوجود آمدن غبارها و ریزگردهای عربی و حملهء جدیدشان به خوزستان

از سه روز پیش به این سو غبارهای عربی به شدیدترین شکل ممکن به خوزستان حمله کرده اند . این پدیدهء وحشتناک عبارت است از فضایی مه آلود از غباری بسیار ریز و پودر مانند که به شکلی معلق و ساکن سطح زمین را در بر می گیرند و امکان تنفس و دید را از

Read More →

بنفشه زار

روزنامه جام جم:
راديو فرهنگ امسال نيز همگام با فرارسيدن سال نو به استقبال بهار مي‌رود. در همين خصوص گروه مطالعات فرهنگي راديو فرهنگ با ويژه برنامه ساز نوروز از 29 اسفند تا 13 فرودين 1391 هر روز از ساعت 9 الي 12 برنامه‌اي شاد و مفرح را ارائه مي‌كند.

مدير گروه مطالعات فرهنگي راديو فرهنگ؛ محمدصادق رحمانيان با اشاره به اين نكته كه راديو فرهنگ رسانه‌اي تخصصي ـ عمومي در حوزه مباحث فرهنگي است، مي‌گويد: گروه مطالعات فرهنگي نيز تلاش مي‌كند مباحث هنري، ادبي، اجتماعي، تاريخي و فرهنگي را در قالب برنامه‌هاي خود به گونه‌اي بگنجاند كه با كلامي شيوا و ساده پاسخگوي نياز‌هاي فرهنگي جامعه باشد.

اميررضا راز، تهيه‌كننده و سردبير برنامه ساز نوروز، مي‌گويد: اصل شادي‌آفريني يكي از گرايش‌هاي اصلي و مورد توجه ايام نوروز است كه ضمن تاكيد بر شادي و نشاط‌آور بودن برنامه، گروه مطالعات فرهنگي راديو فرهنگ، مي‌كوشد به بررسي نوروز در اقصا نقاط ايران و آشنايي با فرهنگ مردم از ابعاد مختلف بپردازد.

بنفشه زار

كارشناس اين بخش عبدالرضا باقري است. وي مي‌گويد: در همه‌جاي ايران مناطقي زيبا و ديدني وجود دارد كه كمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند. در اين برنامه سعي دارم جاذبه‌هاي طبيعي گردشگري را معرفي كنم. گردشگري طبيعي در ايران مهجور است. مسافران در طول مسير به طبيعت بي‌نظير ايران توجهي ندارند و فقط از شهري به شهر ديگر سفر مي‌كنند، در صورتي كه مي‌توانند در مسير خود از ديدني‌هاي طبيعت نيز بهره‌مند شوند. براي نمونه در استان سمنان 2 نوع آب و هواي مختلف داريم و همين تغيير آب و هوا باعث شده جنگل ابر كه يكي از ذخاير طبيعي و ديدني دنياست در اين منطقه تشكيل شود.


 

Read More →

خوزستان، خوزستان عزیز

خوزستان، خوزستان عزیز

حاج خانوم بهم می گه به دلم افتاده
پسر مظلومم پشت در آفتاده

هنوزم بعضی شبا موج بمبه تو سرم
هنوزم فكر می كنم خونه ریخته رو سرم

(پرچم سفید – …

Read More →

Page 1 of 212