گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

نقشه گستره خشکسالی کشور تا پایان دی ماه 1390

همکاران من در پایگاه ملی مدیریت خشکسالی در پژوهشکده حفاظت خاک و
آبخیزداری آخرین نقشه خشکسالی را بر روی سایت قرار دادند. از تمام این
دوستا

Read More →