گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

پیگیری رسانه ای کلوتهای شهداد را نجات داد

مدیر رسانه ای میراث فرهنگی کرمان با اشاره حضور شبانه روزی یگان حفاظت میراث فرهنگی در کویر شهداد گفت: پیگیریهای رسانه ای موجب افزایش حسا…

Read More →

امروز آخرین گفت و گوی داغ سبز اجرا و پخش شد

1- گفتنش راحت نیست اما امروز هفتاد و چهارمین گفت و گوی داغ سبز و آخرین آن اجرا و پخش شد. ما هم در آخرین دقایق پیش از شروع برنامه متوجه این مو…

Read More →

تا دوشنبه…

با سپاس از توجه دوستان، به آگاهی می رساند که این تارنگار تا روز دوشنبه 3/11 یادداشت نویی نخواهد داشت.

Read More →

29 دی، روز هوای پاک؟!

29 دی، روز هوای پاک؟!

شماری از مدیران ما، آن قدر “گاف” در کارنامه ی خود، و آن قدر از نگرانی مردم ترس دارند که حتی در مورد آن چه که بد یا خوب اش  مستقیما در حوزه …

Read More →

فراخوان مشارکت در برنامه های درخت کاری

انجمن کوه نوردان ایران، انجمن دوستداران دماوند، و انجمن یاوران زمین، کوه نوردان و دیگر طبیعت دوستان را به برنامه ریزی و مشارکت در فعالیت ه

Read More →

دانلود مقالات علمی مرتبط با آلودگی هوا

 

دانلود مقالات علمی مرتبط با آلودگی هوا
 
مجموعه ۱ شامل ۵ مقاله با عناوین :
۱-رابطه بین افزایش آلودگی هوا و مرگ در افراد با سن بیشتر از۶۴ سا…

Read More →

چرا پريشان خودسوزي مي كند!؟

چرا پريشان خودسوزي مي كند!؟

امروز خبري خواندم كه بر آشفتگي هاي روزمره ام بسيار افزود؛ درياچه پريشان در حال خود سوزي است ! جمال خداپرست رئیس اداره محیط زیست شهرستان کاز…

Read More →