گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

برگزاری همایش ملی “انتقال آب بین حوضه‌ای” در بام ایران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد تمام همت خود را به کار بسته است تا با همکاری و حمایت سازمان جهاد کشاورزی، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه شهرکرد، مرکز تحقیقات منابع آب، استانداری و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، همایش ملی “انتقال آب بین حوضه‌ای (چالش‌ها و فرصت‌ها)” با اهداف بررسی و ارائه راهکارهای مناسب به منظور حل چالش‌های انتقال آب بین حوضه‌ای و تبدیل چالش‌ها به فرصت‌ها، استفاده بهینه و پایدار از فرصت‌ها و همین طور بررسی مسائل حقوقی حوضه‌های مبدأ و مقصد با تأکید بر مسائل زیست محیطی و توسعه پایدار و عدالت اجتماعی را در سوم خردادماه سال 1391 در شهرکرد برگزار کند.

Read More →

همایش ملی دماوند کوه

همایش ملی دماوند کوه

در پی شکل گیری پژوهشکده ی دماوند شناسی و نشست های دیگر، شماری از سازمان های دولتی و  غیردولتی تصمیم به برگزاری همایش ملی دماوند کوه در تی

Read More →

برگزاری سمینار یکروزه Innovative Environmental Monitoring

سمینار Innovative Environmental Monitoringتوسط شرکت زیست اندیش پیشگام با حضور مدیران ارشد شرکت Environment-S.A فرانسه در تاریخ 20 دی ماه سالجاری در تهران برگزارمی …

Read More →