گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

به پاس "شرافت حیات" گرگ ها را دوست بداریم!

به پاس "شرافت حیات" گرگ ها را دوست بداریم!

سیاوش یالپانیان در سبز پرس مطلب ارزنده ای با عنوان “شرافت حیات” درباره ی گرگ ها نوشته است. پیشنهاد می کنم حتما آن را بخوانید.
در این سرمای جان…

Read More →

اقلیم، خشکسالی و انقراض گونه ها

 به نظرم نتایج مطالعه ای که در این پست معرفی می کنم باید برای خیلی از دوستان جالب باشد. یک تیم پژوهشی در استرالیا با مطالعه ی حدود 1300 مطالع…

Read More →

مقدمه اي بر روشهاي برآورد نياز آبي گياهان در عرصه هاي طبيعي مناطق خشك و بياباني (7)

عوامل مؤثر بر ضريب گياهي

3-
تبخير
از سطح خاك

تحت شرايطي
كه پوشش زمين كامل است، به دليل پايين بودن سهم تبخير از لايه خاك سطحي، ضريب گياهي ت

Read More →

روز شمار هفته هوای پاک سال 90

 

شعار امسال هفته هوای پاک :
 
سوخت پاک -خودروی پاک-هوای پاک
 
روز شمار هفته هوای پاک سال 90
(۲۵ دیماه لغایت ۱ بهمن ماه)

رديف

تاريخ

عنوان رو

Read More →

انقراض، با سرعتی بیشتر از پیش بینی ها

 یکی از پیامدهای تغییر اقلیم انقراض برخی گونه های گیاهی و جانوری است. مطالعه ی جدیدی که در همین زمینه منتشر شده است نشان می دهد که سرعت ای

Read More →