گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

گزارش وضعیت خشکسالی کشور در سال آبی ۱۳۹۱ – ۱۳۹۰

ضمن تجدید قدردانی از دکتر مرتضی خداقلی عزیز و همکاران ارجمندشان در پایگاه مدیریت خشکسالی کشاورزی اصفهان به پاس ارسال گزارشات مستمر و ارزشمند وضعیت ماهانه‌ی خشکسالی کشور در سال آبی گذشته، مشروح گزارش دو ماهه اول سال آبی 91 – 90 این تیم سختکوش که برای تارنمای طبیعت بختیاری ارسال گردیده است؛ انتشار می بابد:

Read More →

گزارش تصویری از دومین گردهمایی معاونین انسانی ادارات کل محیط زیست استانها در استان البرز

گزارش تصویری از دومین گردهمایی معاونین انسانی ادارات کل محیط زیست استانها در استان البرز

Read More →

وقتي « آلودگي صوتي » پاس كاري مي شود !

وقتي « آلودگي صوتي » پاس كاري مي شود !

در سالهاي اخير ميزان جرم و جنايت در كشور عزيزمان ايران به ميزان قابل توجه اي افزايش يافته است؛ تمايل به خودكشي و قتل، اسيد پاشي و شوك هاي شد…

Read More →

43(90)- نشانه گذاری و نظارت

در سال
های اخیر میزان برداشت از جنگل های شمال به کم تر از یک میلیون مترمکعب رسیده است(فرض
کنید 900 هزار متر مکعب).

درختان
برداشت شده قطر های م…

Read More →

گزارش الجزیره از آغاز مذاکرات اقلیمی در دوربان

  ضمنا خبری رو اینجا خوندم از اعلام آمادگی بریتانیا برای پرداخت یک میلیارد پوند به صورت کمک به کشورهای آفریقایی. جزییاتش رو در مطالب بعد

Read More →